[size=x-large] 
                       10نکته در مورد کنترل عصبانیت
 
مسلط شدن بر اعصاب کار سختی است. میتوانید از این نکات استفاده کنید تا بتوانید عصبانیتتان را کنترل کنید.
 
وقتی کسی در خیابان با رانندگی بد خود، سد راه شما میشود، خونتان به جوش میآید؟ وقتی فرزندتان در خانه همکاری نمیکند، اعصابتان خرد میشود؟ عصبانیت احساسی کاملاً طبیعی و حتی سالم است. اما خیلی مهم است که به طریقی مثبت با آن کنار بیایید. عصبانیتی که کنترل نشود میتواند هم به سلامتتان و هم به روابطتان آسیب بزند.
 
برای کنترل عصبانیتتان آمادهاید؟ با این 10 نکته شروع کنید.
 
1. وقفه بیندازید.
 
تا 10 شمردن فقط برای بچه ها نیست. قبل از اینکه در یک موقعیت پیچیده واکنش نشان دهید، چند لحظه صبر کنید، نفس عمیق بکشید و تا 10 بشمرید. کُند کردن واکنش میتواند کمکتان کند اعصابتان آرامتر شود. در صورت لزوم، کمی از فرد یا موقعیت موردنظر دور شوید تا کمی عصبانیتتان فروکش کند.
 
2. وقتی آرام شدید، عصبانیتتان را بروز دهید.
 
به محض اینکه توانستید خود را کنترل و درست فکر کنید، ناراحتی و عصبانیتتان را به طریقی قاطع اما غیرمقابلهای ابراز کنید. نگرانیها و نیازهایتان را واضح و مستقیم بیان کنید، بدون اینکه بخواهید کسی را ناراحت یا کنترل کنید.
 
3. ورزش کنید.
 
فعالیت فیزیکی میتوانید راه خروجی احساسات باشد، مخصوصاً اگر در حال انفجار هستید. اگر احساس میکنید عصبانیتتان شدیداً بالا رفته است، به پیادهروی یا دو بروید یا زمانی را به انجام فعالیت فیزیکی موردنظرتان اختصاص دهید. فعالیتجسمانی موادشیمیایی مختلفی را در مغز فعال میکند که باعث میشود احساس شادی بیشتری داشته و خیلی بیشتر از قبل احساس آرامش کنید.
 
4. قبل از حرف زدن فکر کنید.
 
در آن لحظه که از عصبانیت داغ کردهاید، خیلی راحت اتفاق میافتد که چیزی به زبان بیاورید که بعد احساس پشیمانی کنید. قبل از اینکه حرفی بزنید، زمانی وقت صرف کنید تا هم خودتان خوب فکر کنید و هم اجازه دهید افراد دیگر درگیر در آن موقعیت خوب فکر کنند.
 
5. راهکارهای ممکن را مشخص کنید.
 
به جای اینکه روی موضوعی که عصبانیتان کرده تمرکز کنید، به این فکر کنید که چطور میتوانید آن مشکل را حل کنید. اتاق نامرتب فرزندتان عصبانیتان کرده است؟ در آن را ببندید. آیا همسرتان هر شب برای شام دیر به خانه میرسد؟ برنامه شام را عقبتر بیندازید—یا توافق کنید که خودتان چند روز هفته را به تنهایی شام بخورید. به خودتان یادآور شوید که عصبانیت هیچ چیز را حل نمیکند و فقط ممکن است همه چیز را بدتر کند.
 
6. جملات "من" دار استفاده کنید.
 
برای جلوگیری از انتقاد کردن و تقصیر را به گردن کسی انداختن—که ممکن است فشار موقعیت را بیشتر کند—برای توصیف وضعیت از جملات "من" دار استفاده کنید. محترمانه و مشخص صحبت کنید. مثلا به جای اینکه بگویید، "تو هیچوقت در کارهای خانه به من کمک نمیکنی"، بگویید، "من ناراحتم که بدون اینکه به من برای جمع کردن ظرفها کمک کنی، میز غذا را ترک کردی."
 
7. کینه به دل نگیرید.
 
بخشش ابزار بسیار قدرتمندی است. اگر اجازه دهید عصبانیت و سایر احساسات منفی، احساسات مثبت را در شما از بین ببرد، خواهید دید که غرق در تلخی حس بیانصافی میشوید. اما اگر بتوانید کسی که عصبانیتان کرده را ببخشید، هر دوی شما میتوانید از آن موقعیت درس بگیرید. واقعبینانه نیست که انتظار داشته باشید همه درست همانطور که شما دوست دارید رفتار کنند.
 
8. برای از بین بردن فشار موقعیت، از شوخ طبعی استفاده کنید.
 
شوخی کردن میتوانید کمی از فشار را کم کند. البته منظور ریشخند و مسخره کردن نیست چون میتواند به احساسات طرف مقابل آسیب زده و همه چیز را بدتر کند.
 
9. مهارتهای تمدد اعصاب را تمرین کنید.
 
وقتی از کوره در میروید، مهارتهای تمدد اعصاب را وارد کار کنید. تمرینات تنفس عمیق، تجسم یک صحنه آرامشبخش، تکرار یک کلمه یا جمله تسلیبخش میتواند کمکتان کند. همچنین میتوانید به موسیقی گوش دهید، در دفترخاطراتتان بنویسید یا چند حرکت یوگا انجام دهید.
 
10. بدانید چه زمان باید کمک بگیرید.
 
یاد گرفتن کنترل عصبانیت برای همه سخت است. اگر عصبانیتتان خارج از کنترل به نظر میرسد، میتوانید کمک بگیرید تا کاری نکنید که بعد پشیمان شوید یا به اطرافیانتان صدمه بزنید. کلاسهای کنترل اعصاب یا یوگا و همچنین مشاوره گرفتن از یک روانشناس میتواند کمک خوبی برای شما باشد. کلاسهای کنترل عصبانیت به شما کمک میکند تا:
 
• یاد بگیرید عصبانیت چیست
• بفهمید چه چیزهایی عصبانیت را در شما تحریک میکند
• علائم عصبانی شدنتان را بشناسید
• یاد بیگرید به عصبانیت و ناراحتیتان به طریقی سالم واکنش دهید
• احساسات پنهان خود مثل ناراحتی یا افسردگی را بشناسید
 [/size]