با سلام. من دو گزینه برای همسر گزینی و ازدواج در نظر گرفتم. هر دو عالی هستند و نمی دونم کدونم را انتخاب کنم. ممنون می شوم جهت راهنمایی
یکی از آنها خانم پلیس هستند (یگان ویژه) و دیگری دانشجوی ارشد هستند در یکی از دانشگاه های دولتی در تهران.
و اینکه شغل یکی از آنها پلیس و ینده مهندس مشکلی ندارد من رابطه ام رو ادامه بدم؟
مرسی از محبت شما.