این روزا وجود پروتز باعث رفاه و حس اعتماد به نفس در افراد دچار عارضه شده است که در این میان می توان گفت پروتز مچ هم به چشم می خورد. نقل شده از مشرق نیوز و کلینیک ارتوپدی فنی پایار که قیمت پروتز مچ پا کلینیک پایار به عوامل مختلفی از جمله جنس و استفاده فردی بستگی دارد.