بدون شک داشتن خیانت به همسر عوارض و پیامدهای متعددی را به دنبال خواهد داشت که هم بر فرد و هم بر خانواده و هم بر جامعه تاثیر خواهد گذاشت. در مطالعه ای بر روی ۱۶۰ فرهنگ مختلف نشان داده شد بی وفایی یکی از عمده ترین دلایل ذکر شده برای طلاق است. همچنین مطالعات زیادی نشن داده اند که واکنش فرد نسبت به خیانت همسر، شبیه علائم استرس پس از ضربه روانی، همچون علائم شوک، سردرگمی، خشم، افسردگی، آسیب دیدن عزت نفسو کاهش اعتماد به نفس در مسائل شخصی و جنسی است.

نتایج پژوهش های دیگری حاکی از آن است که پس از افشای خیانت همسر، خانواده ها با مسائلی نظیر بحران زناشویی، تضعیف عملکرد در نقش های والدینی و مشکلات شغلی روبرو می شوند. از دیگر پیامدهای خیانت عمسر می توان به مسائلی نظیر ضرب و شتم، قتل همسر و اقدام به خودکشی اشاره کرد. حتی در بسیاری از موارد شوهران، همسران خود را به دلیل وجود نفر سوم (معشوق) می کشند.

در بیانی دیگر، وقتی چنین رابطه ای کشف می شودت همسر خیانت شده ممکن است احساس ویران شدگی داشته باشد. ممکن است احساسات منفی متفاوتی را تجربه کند. احساس عدم کفایت و طردشدگی، خشم و تنفر شدید، گناه و حسادت. احساس حسادت ممکن است از این تفکر ناشی شود که همسر خیانت کار چیزی را به طرف مقابل داده که تا قبل از آن به طور انحصاری به او متعلق بوده است.

به خصوص برای مردان برخی از حسادت از حس مالکیت ناشی می شود. ترس اینکه شخص دیگری موقعیت برتری فرد را تصاحب کند نیز ممکن است مطرح باشد. بیشتر اوقات همه بار مسئولیت به طرف فرد خیانت کننده است و اوست که سرزنش می شود اما احساس گناه و سرزنش خود نیز احساسی است که همراه با سایر احساسات دیگر تجربه می شود، افکاری مانند اینکه بایستی همسر بهتری می بودم یا روابط جنسی بیشتری با همسرم برقرار می کردم، از این جمله افکار هستند. برخی از افراد که هنوز به همسر خیانتکار علاقمند هستند، نفر سوم را مقصر می دانند و او را مسئول اغفال همسر خود معرفی می کنند تا بتوانند به نحوی همسر خود را معاف کنند.

همسر خیانت شده از یک طرف تمایل به ترک و طرد همسر خیانتکار دارد و از طرفی نگران است این کار او را بیشتر به سمت رقیب سوق دهد. فرد خیانت کننده نیز احساسات چندگانه و گاه متناقضی را تجربه می کند. از طرفی دچار احساس شرم و گناه و از طرفی دچار ترس از واکنش همسر است. از طرفی ممکن است هنوز همسر خود را دوست داشته باشد اما احساسات شدیدی را نسبت به آن فرد دیگر هم احساس می کند و ا زاین که چگونه در آن واحد دو نفر را دوست دارد گیج و مضطرب است. برخی اوقات هم گرچه همسر خود را دوست دارد، تمایلی ندارد از احساساتی که با آن فرد دیگر تجربه می کند، بگذرد.

همسر خیانت شده ممکن است رفتارهای متفاوتی را در پیش بگیرد؛ گاهی ممکن است همسر خیانکار را بیرون کند و گاهی نیز بالعکس به منظور شکست رقیب و برنده شدن در مبارزه، رفتارهای افراطی توجه و جنسی از خود نشان دهد تا همسر را دوباره به شرایط قبلی برگرداند. در هر حالت احساس گناه و اضطراب همسر خیانت کرده را بیشتر می کند چرا که یا احساس گناه او را بیشتر می کند چون خود را سزاوار بخشش و تلاش مجدد نمی داند یا احساس فشار ناشی از این فکر که او مجبور است برای اصلاح موقعیت کاری انجام دهد.

در مواقعی که همسر خیانت شده شروع به جستجو در وسایل شخصی همسر از جمله تلفن، ایمیل ها، کیف و کامپیوتر می کند همسر خیانکار مجددا احساسات متناقضی را تجربه می کند. از طرفی مایل است وانمود کند چیزی برای پنهان کردن ندارد و با این تفحص و تجسس راحت است و از طرفی دیگر جرأت اعتراض به تجاوز به حریم خصوصی خود را ندارد. این احساس ترس و اضطراب که همسر خیانت شده برای همیشه دلیل قانع کننده ای برای خشم و حمله به او دارد احساس غیرقابل تحملی است، بنابراین بر اثر بی وفایی زناشویی هم در خیانت دیده و هم در خیانت کرده احساسات و رفتارهای متناقضی را مشاهده می کنیم.
این مقاله را با سخنی از «باربارا دی آنجلیس» به پایان می رسانیم: «تعهد واقعی یک حلقه ازدواج، عقدنامه یا سند ازدواج یا سال هایی نیست که با یکدیگر زندگی کرده اید؛ بلکه رفتار شماست در یک یک روزهای زندگی تان با فردی که دوستش دارید.»

چهار اصل ساده برای جلوگیری از خیانت

به طور کلی می توان برای داشتن روابط سالم و پیشگیری از خیانت زناشویی، به چهار اصل مهم که برای هدایت و بهبود زندگی زناشویی مهم است، اشاره داشت:

۱ اصل حمایت
عامل ناخشنودی همسرتان نباشید. برای این منظور اجتناب از رفتار خشمگینانه، اجتناب از قضاوت نامحترمانه، اجتناب از خواسته های خودخواهانه را مد نظر داشته باشید. از همسرتان تعریف و تمجید کنید و وی را در بحران های مختلف حمایت کنید.

۲ اصل توجه
مهمترین نیازهای عاطفی همسرتان را برطرف کنید. در مورد زنان نیاز به صحبت، نیاز به محبت، نیاز به حمایت مالی و نیاز به عهد خانوادگی باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد مردان نیز نیازهای جنسی، داشتن روابط مفرح، جلب توجه و تعریف و تمجید نیز مهم است.

۳ اصل زمان
زمانی را برای نشان دادن توجه غیر مشروط به همسرتان تعیین کنید و مقدار زمان با هم بودن را بیشتر کنید. در این زمان ها ترتیبی دهید همسرتان در کنار شما احساس راحتی کند و همواره در کنار شما بودن را ترجیح دهد.

۴ اصل صداقت
به طور کامل با همسرتان صادق باشید. صداقت عاطفی، صداقت در امور گذشته، صداقت در زمان حال، صداقت در مورد آینده و صداقت در همه امور زندگی باید سرلوحه روابط شما باشد.
 منبع: آفتاب