قورباغه را قورت بده

عصر حاضر برای زندگی کردن دوران فوق العاده ای است. در هیچ زمانی تا این حد امکانات و فرصت های گوناگون برای دست یابی به بیشترین اهداف وجود نداشته است چرا که شاید در هیچ دورانی از تاریخ بشر به این اندازه انتخاب های گوناگون در پیش روی انسان نبوده است در واقع آنقدر کارهای خوب و جالب برای انجام دادن وجود دارد که شاید بتوان گفت توانایی تصمیم گیری و انتخاب از میان آنها عامل تعیین کننده موفقیت شما در زندگی است.اگر شما هم مثل بیشتر مردم این دوره و زمانه باشید حتماً با زیادی کارها و کمی وقت مواجه هستید در حالی که با انجام امور موجود دست به گریبانید کارها و وظائف جدید به طور سیل آسا به سوی شما هجوم می آورند به همین دلیل است که هرگز نمی توانید تمام کارهایتان را انجام بدهید. شما هیچوقت نمی توانید از کارها پیشی بگیرید و همیشه در مورد بعضی از کارها و شاید در مورد بیشتر کارها از برنامه عقب می افتید.با این اوصاف در این زمان و شاید بیش از هر زمان دیگری در گذشته توانایی شما در تعیین مهم ترین کارهایی که باید شروع کرده و سریعاً به اتمام برسانید به احتمال زیاد بیش از هر توانایی یا مهارت دیگری در موفقیت شما نقش خواهد داشت.

یک انسان معمولی اگر بتواند این عادت را در خود ایجاد کند که کارهای خود را به طور واضح اولویت بندی کند و کارهای مهم را سریعاً انجام دهد می تواند از یک نابغه که زیاد حرف می زند و نقشه های عالی می کشد اما کمتر کاری را به انجام می رساند پیشی بگیرد.

قورباغه را قورت بده
از قدیم گفته اند اگر اولی کاری که باید هر روز صبح انجام بدهی این باشد که قورباغه زنده ای را قورت بدهی در بقیه روز خیالت راحت خواهد بود که سخت ترین و بدترین اتفاقی را که ممکن است در تمام روز برایت پیش بیاید پشت سر گذاشته ای.
قورباغه شما در واقع بزرگ ترین و مهم ترین کاری است که باید انجام بدهید. همان کاری که اگر الان فکری به حالش نکنید به احتمال زیاد همین برای انجام آن تنبلی خواهید کرد. ضمناً کار مورد نظر همان کاری است که انجام آ ن حاضر می تواند بیشترین تاثیر مثبت را در زندگی شما بگذرنید.قدیمی ها همچنین گفته اند: اگر قرار است دو تا قورباغه را بخوری اول یکی را که بزرگ، سخت تر و مهم تر است انجام بدهید. خود را موظف کنید که بلافاصله دست به کار شوید و آنقدر مداومت به خرج دهید تا کار را به اتمام برسانید پیش از آنکه دست به انجام کار دیگری بزنید.به این کار مثل یک امتحان فکر کنید و با آن مثل یک مبارزه فردی روبرو شوید در برابر این وسوسه که اول کارهای آسان تر را انجام دهید مقاومت کنید.مدام به خودتان یادآوری کنید که مهم ترین تصمیمی که هر روز می گیرید این است که اول چه کاری را انجام بدهید و بعد از آن به چه کاری مشغول بشوید البته اگر کار اول را به انجام برسانید.


حرف آخر این است: اگر باید قورباغه زنده ای را بخوری هیچ فایده ای ندارد که مدت زیادی بنشینی و به آن نگاه کنی

اول مهمترین کار
کلید رسیدن به سطوح عالی کارایی و بهره وری این است که این عادت را برای همیشه درخود ایجاد کنید که هر روز صبح ابتدا به سر وقت مهم ترین کار خود بروید. باید در زندگی این عادت را در خود ایجاد کنید که هر روز قبل از انجام هر کاری اول قورباغه خود را قورت بدهید بدون آنکه وقت زیادی را صرف فکر کردن درباره این کار بکنید.با مطالعه و بررسی هر چه بیشتر در مورد مردان و زنانی که درآمد بیشتری داشته و سریع تر پیشترفت کرده اند ویژگی عمل گرایی به عنوان بارزترین و پایدارترین رفتاری که در آنها در هر کاری از خود نشان می دهند خود نمایی می کند. افراد موفق و موثر کسانی هستند که مستقیماً به سراغ کارهای اصلی خود می روند و خود را موظف می کنند تا به طور مداوم و بدون آنکه ذهنشان منحرف شود به انجام آن کارها ادامه دهند تا آنها را به اتمام برسانند.در دنیای ما، و به خصوص در دنیای شغلی ما ، افراد برای رسیدن به نتایج معین و قابل اندازه گیری دستمزد می گیرند و ارتقاء مقام پیدا می کنند شما برای انجام خدمات ارزشمند و به ویژه خدماتی که از شما خواسته می شود پول می گیرند.

کسب عادات مفید
شکست در عمل یکی از مهم ترین مشکلاتی است که امروزه در سازمان ها به چشم می خورد. بسیاری از مردم مشغله را با موفقیت اشتباه می گیرند این قبیل افراد مدام حرف می زنند، مرتب جلسه تشکیل می دهند و برنامه های فوق العاده را طرح ریزی می کنند اما در نهایت کار مفیدی انجام نمی دهند و به نتایج مطلوب دست پیدا نمی کنند.حداقل 95 درصد از موفقیت شما در زندگی و کار بستگی به عادت های مختلفی دارد که به مرور زمان کسب می کنید ، عادت تعیین اولویت ها غلبه بر تنبلی و مداومت در انجام مهم ترین وظایف یک مهارت ذهنی و جسمی است. پس می توانید این عادت را از طریق تمرین و تکرار پی در پی یاد بگیرید و آنقدر به آن ادامه دهید تا در ذهن ناخود آگاه شما نقش ببندد و به جزء جدا نشدنی رفتار شما تبدیل شود. زمانی که این رفتار تبدیل به عادت شود انجام آن به آسانی و به طور خودکار صورت می گیرد.شما از نظر ذهنی و عاطفی طوری طرح ریزی شده اید که موفقیت در انجام کارها به شما احساس خوب و مثبتی می دهد، شما را خوشحال می کند و در شما احساس پیروزی ایجاد می کند.

تمام کردن کارها
هر وقت از عهده کاری چه کوچک و چه بزرگ بر می آیید موجی از انرژی، شور و شوق و اعتماد به نفس را در خود احساس می کنید هر چقدر این کار مهم تر باشد در وجود خود و دنیای پیرامونتان شادی، اعتماد به نفس و قدرت بیشتری احساس می کنید.
یکی از به اصطلاح بزرگ ترین رازهای موفقیت این است که شما واقعاً می توانید در خودتان یک اعتیاد مثبت نسبت به لذتی ایجاد کنید که از اطمینان، اعتماد و قابلیت حاصل از موفقیت ناشی می شود. وقتی این اعتیاد را در خود ایجاد کردید آنوقت بدون آنکه حتی درباره آن فکر کنید زندگی خود را به نحوی سرو سامان خواهید داد که مدام کارها و پروژه های بزرگ تری را آغاز کنید و به انجام برسانید. شما در واقع به نحوی بسیار مثبت به موفقیت و تشریک مساعی معتاد خواهید شد.یکی از راه های رسیدن به یک زندگی عالی، موفقیت شغلی و رضایت کامل از خود این است که عادت شروع کردن کارهای مهم و تمام کردن آنها را در خود ایجاد کنید. وقتی به این مرحله برسید این عادت چنان نیرومند می شود که به پایان رساندن کارهای مهم را آسان تر از رها کردن آنها خواهید یافت.

اراده و تمرین
شاید این لطیفه را شنیده باشید که مردی در یکی از خیابان های نیویورک از موسیقیدانی می پرسد که چطور می تواند به تالار کارنگی برسد و موسیقی دان جواب می دهد: با تمرین آقا، با تمرین، تمرین، کلید تسلط بر هر مهارتی است. خوشبختانه ذهن شما مثل یک ماهیچه عمل می کند. هر چقدر بیشتر آن را به کار بگیرید قوی تر می شود و قابلیت بیشتری پیدا می کند با تمرین می توانید هر رفتار یا مهارتی را که دوست دارید یا ضروری می دانید در خودتان بپرورانید.برای ایجاد عادت و تمرکز بر روی مهم ترین کارها به سه ویژگی اساسی نیاز دارید که هر سه را می توان یاد گرفت. این سه ویژگی ،تصمیم گیری، انضباط و اراده هستند.اول باید تصمیم بگیرید که عادت به انجان رساندن کارها را در خود بپرورانید . دوم باید خودتان را منضبط کنید تا اصول لازم برای ایجاد این عادت را آنقدر تمرین کنید تا بر آنها تسلط پیدا کنید. و در آخر باید هر کاری را که بر اساس این اصول انجام می دهید با استفاده از نیروی اراده تقویت کنید تا اینکه این عادت ثبات پیدا کند و به جزء جدا نشدنی شخصیت شما بدل شود.

ذهنیت مثبت
برای اینکه به روند پیشترفت خود را به سوی شخصیت مثمرثمر ،موثر و کارآمدی که می خواهید باشید سرعت بدهید یک روش ویژه وجود دارد باید مدام به فواید و مزایای اهل عمل بودن، سریع کار کردن و تمرکز داشتن فکر کنید. خود را همان فردی تصویر کنید که کارهای مهم را به سرعت، به خوبی و بطور مداوم انجام می دهد.تصویر ذهنی که از خودتان دارید تاثیر شگرفی بر رفتار شما دارد. خود را به صورت فردی که می خواهید در آینده باشید مجسم کنید. تصویر شما از خودتان یا به عبارت دیگر اینکه خود را از درون چگونه می بینید تا حد زیادی نحوه عملکرد شما را در جهان بیرون تعیین می کند جیم کتکارت که یک سخنران حرفه ای است می گوید: شما تبدیل به همانی می شوید که تجسم می کنید.توانایی شما برای یادگیری و پروراندن مهارت، عادت ها و قابلیت های جدید عملاً نامحدود است. وقتی از طریق تمرین و تکرار خودتان را تربیت می کنید تا بر تنبلی غلبه کنید و کارهای مهم خود را به سرعت انجام دهید، در جاده زندگی و کار وارد خط سرعت می شوید و درست مثل این است که پایتان را روی پدال گاز فشار دهید.

پس قورباغه را قورت بده !


منبع: فکر نو