30 راه برای نفوذ کردن در دل افراد


دوستیابی و نفوذ بر دیگرانی


طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.


اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران و رهبری مؤثر به قرار زیر است :


1 - انتقاد، شکایت و محکوم نکنید.

2 - صادق باشید.

3 - در دیگران انگیزه ایجاد کنید.


4 - ذاتاً به دیگران علاقه مند باشید.


5 - همیشه حتی در هنگام مشکلات و سختی ها خنده رو باشید.


6 - به یاد داشته باشید که نام هر فردی زیباترین و مهمترین کلمه است.


7 - شنونده خوبی باشید . دیگران را تشویق کنید در مورد خود صحبت کنند.


8 - بر اساس علایق دیگران صحبت کنید.


9 - طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.


10 - بهترین راه موفقیت در بحث، اجتناب از آن است.


11 - به « نظر » دیگران احترام بگذارید. هرگز نگویید « اشتباه می کنید »


12 - اگر اشتباه کردید، سریع و صادقانه آن را بپذیرید.


13 - دوستانه صحبت کنید.


14 - طوری صحبت کنید که طرف مقابل همیشه در پاسخ تان « بله » بگوید.


15 - اجازه دهید طرف مقابل بیشتر صحبت کند.


16 - اجازه دهید طرف مقابل احساس کند از شما برتر است.


17 - صادقانه همه چیز را از نگاه طرف مقابل ببینید.


18 - با عقاید و آرزوهای مثبت و سازنده دیگران همراه شوید.


19 - با افراد مثبت و انگیزه دهنده دوست باشید.


20 - عقایدتان را به دیگران تحمیل نکنید.


21 - خود را با علائم غیر کلامی طرف مقابل هماهنگ کنید.


22 - صادقانه از دیگران تعریف کنید.


23 - اشتباهات دیگران را غیر مستقیم تذکر دهید.


24 - قبل از انتقاد از دیگران در مورد اشتباهاتتان صحبت کنید.


25 - به جای دستور صریح، سؤال کنید.


26 - در دیگران احساس امنیت ایجاد کنید.


27 - هر پیشرفت جزیی و هر نکته مثبتی را تحسین کنید.


28 - مشوق باشید و بکوشید اشتباه دیگران را آسان و قابل اصلاح نشان دهید.


29 - بگذارید افراد از انجام پیشنهادات شما خوشحال شوند.


30 - اگر برای کسی کاری انجام می دهید، انتظار جبران نداشته باشید.

منبع : 1farakav.com