رنگ، نقاشی کودکان و شخصیت آنها
خانهدر نقاشي‌هاي كودكان خانه بيش از هر چيز ديگري كشيده مي‌شود. در شروع كار معمولا خانه به صورت يك مربع كه بر بالاي آن يك مثلث قرار دارد‌، و سپس ديوارهاي اطراف خانه كشيده مي‌شود‌. خانه نماد پناهگاه و هسته اصلي و گرمي خانواده است كه ممكن است مورد علاقه يا تنفر كودك باشد. خانه‌هايي كه كودكان ترسيم مي‌كنند ممكن است داراي باغچه و گل و درهاي بزرگ و پنجره و پرده‌هاي رنگين باشد‌. چنين خانه‌اي‌، نماد يك زندگي سعادتمند است كه كودك در آن احساس آرامش مي كند‌. برعكس اگر خانه‌اي بدون در ورودي‌، با ديوارهايي بلند و به گونه‌اي منزوي و دور افتاده ترسيم شود معناي متفاوتي پيدا مي كند‌. مثلا اگر اين خانه بين سنين 5 تا 8 سالگي ترسيم شود نشانگر خجالتي بودن كودك و وابستگي شديد او به مادر است‌. بعد از 8 سالگي نشانگر احساس خود كوچك بيني و تنهايي كودك و در نوجواني نشانگر شرم و حياي بيش از حد‌‌، و داشتن احساسات رقيق است. درختبسياري از روانشناسان از درخت به عنوان موضوعي جهت شناخت شخصيت كودك استفاده كرده‌اند.مثلا تنه درخت ممكن است كوتاه يا بلند كشيده شود‌، بچه‌ها در سنين قبل از دبستان تنه درخت را بلند ترسيم مي‌كنند، ولي بعد از اين سن، بلند بودن تنه درخت اغلب نشانگر عقب افتادگي فكري و يا بيماري‌هاي عصبي و يا آرزوي بازگشت به دنياي كوچكي و قبل از مدرسه است‌. بر عكس اگر تنه درخت كوتاه كشيده شود‌، نشانگر جاه طلبي و بلند پرواز بودن كودك است‌. تنه درخت ممكن است صاف يا كج كشيده شود كه در حالت دوم نشانگر عدم ثبات كودك است‌.شكل شاخه‌ها و برگ‌ها و يا قسمت‌هاي بالاي درخت نيز داراي معاني مختلفي است‌. به عنوان مثال شكل منظم شاخه‌ها نشان مي دهد كه كودك كمتر به تمايلاتش متكي است و بيشتر به نتيجه گيري‌هاي منطقي دست مي زند و بالعكس شكل نامنظم شاخه‌ها بيانگر اين است كه با كودكي بلغمي مزاج و در خود فرو رفته كه آمادگي هيچ گونه تغيير  و  تحولي  را  ندارد  روبرو  هستيم. گاهي  نيز  درختي  كه كودك ترسيم مي‌كند فاقد شاخه است كه اين امر نشانگر عدم گسترش استدلال و تفكر منطقي و درگير بودن فرد با عالم روياست. خورشيدخورشيد به علت نقش مهمي كه بر عهده دارد و نيز تـلألـو آن، در نقاشي‌هاي بيشتر كودكان ديده مي‌شود.تصوير خورشيد بيانگر امنيت‌، خوشحالي‌، گرما‌، قدرت و به نظر بعضي پژوهشگران نماد پدر مطلوب است. وقتي رابطه پدر و كودك خوب است خورشيد به طور كامل در حال درخشيدن نمايش داده مي‌شود هنگامي كه اين ارتباط مطلوب نيست خورشيد در پشت كوه ناپديد است ويا به صورت قوسي در افق ديده مي‌شود و اگر كودك از پدرش هراس داشته باشد‌، خورشيد به رنگ قرمز تند يا سياه كه مضطرب كننده است ترسيم مي‌شود‌.بهتر است چندين نقاشي يك كودك را مورد بررسي قرار داد تا معلوم شود آيا اين پديده تكرار مي‌شود يا خير. رنگ در نقاشي كودكانكودك در نقاشي‌هاي خود به دو صورت از رنگ استفاده مي‌كند، يكي نمونه‌سازي عيني مثلا رنگ آبي براي دريا، رنگ سبز براي چمن و رنگ زرد براي خورشيد‌؛ و ديگر استفاده روان‌شناختي از رنگ‌، به اين صورت كه   كودك از طريق رنگ به  برون‌ريزي عواطف  و احساسات خود مي‌پردازد . مثلا براي تجسم حوادث و يا موجودات اطراف خود از رنگ‌هايي كمك  مي‌گيرد كه به طور ناخودآگاه به ذهن متبادر مي‌شوند و قانون و قاعده خاصي ندارند به عنوان مثال براي نشان دادن مهرباني يك شخص او را به رنگ سبز‌، رنگ‌آميزي مي‌كند و يا عصبانيت شخص ديگر را با رنگ‌هاي سياه و سرخ نشان مي‌دهد

منبع: دنیای کودک