من وقتی از سر کارم بر می گردم خانه، عادت دارم لبلس هایم را ولو کنم گوشه اتاق و بدون اینکه با کسی حرف بزنم بروم سر یخچال و چیزی بخورم. اگر غذایی که به مذاقم خوش بیاید آن جا نباشد، اخم میکنم و عصبانی می شوم.
کاری ندارم به اینکه الان بقیه در چه حالی هستند. خسته اند، مریضند یا شاید گرفتار موضوع خاصی بوده اند. آنچه مهم است این است که موقع ورود من باید همه چیز آماده باشد وگرنه می دانید که خلقم به هم می ریزد. نمی توانم خودم را کنترل کنم و ممکن است بلایی سرتان بیاید.
کارم سخت است و حالا آمده ام خانه می خواهم راحت باشم. از شما که رودربایستی ندارم تا جلویتان اخلاق خوش نشان بدهم. ناسلامتی خانواده ام هستید و می توانم هر رفتاری دلم خواست بکنم.

----------------
مردی بار اول از روبه رو نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و عرض کرد یا رسول الله دین چیست؟
حضرت فرمود: حسن خلق.
بار دوم از طرف راست آمده عرض کرد یا رسول الله دین چیست؟ حضرت فرمود: حسن خلق.
بار سوم از طرف چپ آمده عرض کرد یا رسول الله دین چیست؟ حضرت فرمود حسن خلق.
بار چهارم از پشت سر آمد و عرض کرد یا رسول الله دین چیست؟
حضرت به طرف او برگشت و فرمود : آیا نمی فهمی؟ دین این است که غضب نکنی.
و نیز از پیامبر اکرم (ص) سوال شد : بد بختی چیست؟
فرمود:
بدخلقی.1
------------------می دانید! بعضی اوقات فکر می کنم چرا بچه هایم با من درد دل نمی کنند. چند روز پیش یکی از همکارانم داشت درباره مشکل بچه اش حرف می زد. همان جا بود که متوجه شدم من اصلا از مشکلات بچه ها خبر ندارم. یعنی به خاطر بدخلقی ام کسی جرات ندارد زیاد به من نزدیک شود و درد دل کند. حتما می ترسند اگر اشتباهی کرده باشند، سرشان داد بزنم و باز خلقم به هم بریزد.--------------در کتاب کافی از امام باقر (ع) روایت شده:«هر مومنی خوش اخلاق تر باشد از نظر ایمان کامل تر است.»
و پیامبر اکرم (ص) فرمود: « من مبعوث شدم تا اخلاق نیکو را تکمیل کنم.»
2
--------------امروز تصمیم گرفتم وارد خانه که شدم لبخند بزنم و آرام باشم. برای اینکه بتوانم بهتر رفتار کنم کلی فکر کرده ام. اگر روز کاری بدی داشته باشم قبل از آمدن به خانه، کمی قدم می زنم تا حال و هوایم عوض شود. اگر خیلی گرسنه باشم چیزی همراهم می برم تا موقع ورود بهانه گیری نکنم و اسباب مزاحمت و ناراحتی بقیه نشوم. راستش را بخواهید خیلی دلم می خواهد بچه ها و همسرم بتوانند با آرامش کنار من بنشینند و افکار و تصمیماتشان حرف بزنند.
می خواهم اخلاقم جوری باشد که کسی از من نترسد و همه منتظر باشند تا من از راه برسم تا بیشتر بهشان خوش بگذرد.
----------------
قرآن کریم علت موفقیت پیامبر (ص) را چنین بیان میکند:« فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم3 ؛ رحمت خدا تو را با خلق، مهربان و خوش خوی گردانید، و اگر تندخو و سخت دل بودی، مردم از پیرامون تو متفرق می شدند، پس چون امت به نادانی درباره تو بد کنند، از آنان درگذر و از خدا بر آنها طلب آمرزش کن.»
اخلاق خوب پیامبر(ص) بود که خداوند نیز آن را می ستاید و می فرماید :« انک لعلی خلق العظیم» 4 همانا تو (ای پیامبر) داری خلق عظیم هستی. 5
[hr]
منبع:

1- کتاب اخلاق شبر ص 26
2- همان ص 27
3- سوره آل عمران آیه 153
4-سوره قلم ایاه 4
5- آموزه های اخلاقی-رفتاری امامان شیعه، ص 623.

نویسنده: یاسمین کاویانی ؛ هفته نامه زن روز