رابطه سالم دارای ویژگی های ذیل است:

1- احساس خوشایندی نسبت به خود و یکدیگر.2- دوستی و رفاقت متقابل - تنها یک رابطه فیزیکی نمیباشد.3- رعایت حریم شخصی از سوی دو طرف.4- پذیرش عقاید یکدیگر.5- نداشتن خواسته ها و تقاضای غیر معقول از همدیگر.6- داشتن سهم برابر از قدرت و کنترل در رابطه .7- تمایل به مذاکره برای دستیابی به یک راه حل منصفانه در مشاجرات از سوی دو طرف.8- پذیرفتن مسئولیت اعمال و تصمیمات از سوی دو طرف.9- داشتن احساس امنیت در هنگام بیان حقایق و رک گویی ها.10- پذیرفتن یکدیگر بدون قضاوت و عدم نیاز به تغییر دادن یکدیگر.11- وجود آرامش و عدم تنش و خشم.12- ایجاد رشد و پیشرفت به همراه لذت و شادابی.
برای دستیابی به یک رابطه سالم به 2 نکته زیر توجه کنید:


خود شناسی: مـهـم اسـت کـه پـیـش از آنـکـه عـاشـق شوید خودتان را کاملا شناخته باشید. یک رابطه سالم زمان و فضای لازم را در اختیار شما قرار خواهد داد تا به زندگی شخصی خودتـان ادامـه داده و آرزوها و عـلایـق خـود را همچنان دنبال کنید. در ضمن از کنار یکدیگر بودن لذت میبرید.


حقوق خود را بشناسید: یک رابـطه سـالم دربـرگیرنده احترام متقابل میباشد. در هـر رابـطه ای شما حق دارید که سهم برابری در اتخاذ تصمیمات دارا باشیـد.

دیگر حقوق شما شامل:

1- عـقایـد خـود را بـیان کرده و از همسرتان بخواهید آنها را محترم شمارد. ( حتی اگر با آنها موافق نباشد )2- رابطه را به آهستگی و با میل خودتان پیش ببرید.3- محترم شمرده شدن عقاید و خواسته های جنسی شما.4- نـیـازهـای عـاطفی و جسمانی شما و همسرتان رعایت شود. ( مورد سوء استفاده جنسی، جسمانی و احساسی قرار نگیرید)
http://m33.parsiblog.com