پیامبر اکرم (ص) فرمودند :

برای امت من زمانی پیش می آید که اگر کسی بر آیین خود استوار باشد ، همانند کسی است که آتش گداخته ای را با دست بگیرد . نشانه های ظهور چون دانه های یک تسبیح و یا یک گردنبند است که اگر رشته اتصالش بگسلد دانه های آن یکی یکی به دنبال دیگری فرو می ریزد .


در آخر الزمان عدم توجه عده ای به مقدسات سبب می شود تا افراد مؤمن خار و افراد منافق عزیز گردند ، مؤمن بالاجبار سکوت کرده و قولش را قبول نکنند ، فاسق دروغ گوید و دروغش را رد نکنند و بی حیا مقرب گردد .

در آن زمان بیماریها ی مهلک سبب نگرانی شود از جمله  بسیاری از آن بیماریها در علم پزشکی ناشناخته است و دارویی برای درمان آن وجود ندارد .

در آخرالزمان نزدیک به ظهور که آن بدترین زمان ها است زنان بدون اجازه همسر از خانه بیرون روند در حالیکه بزک کرده و خود را به نامحرم نشان می دهند ؛

 مرد از زن خود کار ناشایست ببیند او را نهی نکند ، و مهریه زنان زیاد باشد .

 و وای بر فرزندان آخرالزمان از دست پدرهایشان که به آنان وظایفی از واجبات را گوشتزد نمی کنند و مسائل دینی را به آنان آموزش نمی دهند .

 هر آینه می آید زمانی که افرادی از حد تجاوز کنند و مقرب شوند ، کسی که لاابالی باشد و خود را زینت دهد و عجبا که بی بند و باری وی را علامت روشنفکری و تمدن او به شمار آرند !

و هنگامیکه زنان ، جامه مرد بپوشند ، مردان بصورت زن و زنان به شکل مرد درآیند و حیا از آنان گرفته شود ، پس آلات لهو و لعب در رهگذر مردم آشکارا به کار گرفته و مردم عبور کنند و کسی جرأت نکند که از آن جلوگیری نماید .

اشاره به حديثي از امام علي (ع) كه فرمودند:

يتشبه الرجال بالنساء و يتشبه النساء بالرجال

همچنین مدپرستان بسوی مدها گرایش پیدا کنند ، باور داران در اقلیت باشند و هشدار دهندگان از بین روند .

پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (علیه السلام) در دیگر نشانه ها فرموده اند :

« ... دین کم ارج می شود و دنیا ارزش فراوان پیدا می کند .

 بعد از من اقوامی می آیند که غذاهای بسیار لذیذ و رنگارنگ می خورند ، بر مرکب ها سوار می شوند (مردان ایشان ) همچون زنی که برای شوهرش آرایش کند ، آرایش می کنند و همچون زنان خودنمایی می نمایند ؛

 سیمای آنان چون پادشاهان طغیانگر است ، آنان منافقین امت در آخرالزمان هستند که مشروب می خورند ، قمار می بازند ؛ از خواسته های نفس پیروی می کنند ؛

و از نماز جماعت دوری می گزینند ، به هنگام شب زنده داری می خوابند و در مورد نماز صبح سستی می کنند ؛

 مَثَل آنان مَثَل درختی همچون دِفلی است که شکوفه های بسیار زیبا و طعمی بسیار تلخ دارد ، گفتارشان حکیمانه و کردارشان بیمارگونه و بیماریشان علاج ناپذیر است .

در آخر الزمان مرد را از پوشیده نگه داشتن همسرش سرزنش می کنند ! و مرد از همسرش اطاعت می کند ولی پدر و مادرش را نافرمانی می کند و برای به هلاک رساندن برادرش تلاش می نماید به همسایه اش ستم روا داشته و پیوند خویشاوندی را قطع می کند . »

وقتی این زمان فرا می رسد واجب است نماز در اول وقت خوانده شود ، پس کسی که از شما آن را درک کرد نخوابد مگر با طهارت و اگر قدرت داشته باشد در همه حالاتش طاهر باشد .

 و اهل بیت (علیه السلام) به دفعات تأکید کرده اند :

« یا الله یا رَحمن یا رَحیم یا مُقَلِبَ القُلوب ثَبِت قَلبی عَلی دینِک »

دعای غریق كه سفارش شده براي دائم الذكر بودن در طول روز جهت حفظ دين

--------این دعا را بسیار بخوانید و هر چه زودتر توبه کنید که حتی برای توبه کردن هم دیر شده است--------

منبع:elmi.blogfa.com

 
واقعا اينجوري شده كه نماز بخوني مسخرت كنن ،مشروب نخوري مسخرت كنن،از دين حرف بزني مسخرت كنن،از پدرومادر حرف شنوي داشته باشي مسخرت كنن. حرف غيرت و ناموس بزني مسخرت كنن............. 
تو اين دور زمونه دين داري (حفظ دين)خيلي سخت شده
ابزار گناه بيشتر از ابزار ثواب ،تو دسترسمون هست.