چطور می فهمی که در سال 2013  هستی? 

1.یهو نگاه میکنی می بینی خانوادت 3 نفر بیشتر نیستن ولی 5 خط موبایل دارن
   
2. واسه همکارت ایمیل میفرستی،در حالیکه پشت میز بغل دستی تو نشسته 
 
 3. رابطت با اقوام و دوستانی که ایمیل ندارن کمتر و کمتر میشه تا به حد صفر برسه  
 4.ماشینت رو جلوی در خونه پارک میکنی بعدش با موبایلت زنگ میزنی خونه که بیان کمک و چیزایی رو که خریدی ببرن داخل 
  
 5. هر آگهی تلویزیونی یه آدرس اینترنتی هم داره  
 6. وقتی خونه رو بدون موبایلت ترک میکنی،استرس همه وجودت رو میگیره و با سرعت برميگردی که موبايلت رو برداری. بدون توجه به اینکه 20-30 سال از عمرت رو بدون موبایل گذروندی  

 8. صبحها قبل از خوردن صبحونه اولین کاری که میکنی سر زدن به اینترنت و چک کردن ایمیله  
 9. الان در حالیکه این ایمیل رو میخونی،سرت رو تکون میدی و لبخند میزنی  
 10. اینقدر سرگرم خوندن این ایمیل بودی که حتی متوجه نشدی این لیست شماره 7 نداره

 11. الان دوباره برگشتی بالا که چک کنی شماره 7 رو داشته یا نه 
 12. و من مطمئنم که اگه دوباره برگردی بالاحتماً شماره 7 رو پیداش میکنی،بخاطر اینکه خوب بهش توجه نکردی. 
 13. دوباره برمیگردی بالا ولی شماره 7 رو پیدا نمیکنی،خوب من شوخی کردم ولی نشون میده که شما ، انسان عصر 2013، به خودت هم اعتماد نداری و هرچی بقیه میگن باور میکنی!