شايد شما هم جزو افرادى هستيد كه در دوران تحصيل درس هندسه برايتان هيچ جذابيتى نداشته و احتمالاً از شنيدن نام آن بيزاريد ولى چند لحظه اين موضوع را فراموش كنيد. بعد ساده‌ترين اشكال هندسى را به خاطر بياوريد؛ مربع، مستطيل، مثلث، دايره و منحنی. سپس خيلى سريع و بدون اينكه زياد به مغزتان فشار بياوريد شكلى را انتخاب كنيد كه بيشتر از همه می‌پسنديد.

در حقيقت يك تست روانشناسی پيش روى شما قرار دارد كه با توجه به انتخابتان به سرعت نشان می‌دهد شما در زندگى چه جور آدمی هستيد و در چه مشاغلى احتمال موفقيتتان بيشتر است !مربع

افرادى كه شكل مربع را انتخاب می‌كنند كسانى هستند كه در يك محيط پايدار بيشترين احساس آرامش را دارند و مسير كارهايشان كاملاً واضح است. چنين اشخاصى محافظه كارند و دوست دارند همه چيز مرتب و منظم باشد. وظيفه شناس هستند و اگر كارى را به آنها محول كنيد آنقدر روى آن وقت می‌گذارند تا تمام شود، حتى اگر كارى تكرارى و طاقت فرسا باشد و مجبور شدند به تنهايى آن را انجام دهند.


مستطيل

اصولگرايى مشخصه بارز اين افراد است. آنها نيز نظم و ترتيب را دوست دارند ولى آن را بيشتر از طريق سازماندهی‌های دقيق اجرا می‌كنند. اين امر سبب می‌شود كه راه‌هاى مناسبى را انتخاب و همه قواعد و مقررات را بررسى كنند. اگر وظيفه‌ای را به اين اشخاص محول كنيد ابتدا آن را به خوبى سازماندهی می‌كنند تا اطمينان يابند كه بطور اصولى اجرا خواهد شد.


مثلث

اشخاصى كه شكل مثلث را انتخاب می‌كنند هدف گرا هستند. آنها از برنامه ريزى قبل از انجام كارها لذت می‌برند و به طرح موضوعات و برنامه‌هاى بزرگ و بلند مدت تمايل نشان می‌دهند، اما ممكن است جزئيات را فراموش كنند. اگر كارى را بر عهده آنها بگذاريد ابتدا هدفى را براى آن تعيين و سپس با برنامه ريزى كار را آغاز می‌كنند.


دايره

چنين افرادى اجتماعى و خوش صحبت هستند، هيچ لحن خشنى ندارند و امور را به وسيله صحبت كردن درباره آنها تحت كنترل خود در می آورند. ارتباطات اولين اولويت آنها در زندگى است .مطمئن باشيد كه اگر وظیفه‌ای به آنها محول شود آنقدر درباره آن صحبت می‌كنند تا هماهنگى لازم ايجاد شود.


منحنى

خلاقيت در اين قبيل افراد موج می‌زند و اغلب اوقات كارهاى جديد و متفاوتي را ارائه می‌دهند. نظم و ترتيب برايشان كسالت آور است و اگر تكليف را براى آنها در نظر بگيريد ايده‌هاى خوب و مشخصى را براى آنها ابداع می‌کنند.

بطور كلى افرادى كه سه شكل اول يعنى مربع، مستطيل و مثلث را انتخاب می‌كنند در جهت مسير ويژه در حركت هستند و كارها را بطور منطقى و اصولى انجام می‌دهند ولى ممكن است خلاقيت كمى داشته باشند .اما گزينش دايره و منحنى نشان دهنده خلاقيت و برون گرایی است. چنين افرادى به موقعيت‌هاى جديد و ساير افراد دسترسى پیدا می‌كنند ولى چندان اصولگرا و قابل اعتماد نيستند