از نظر خواب در مزاجها؟
بطور  کلي  وقتي  خلطي  در بدن افزايش  يابد نوع خوابها عوض مي‌شود مثلاً وقتي  خواب  آب و  يخ  ببينند  بلغم  در  بدنشان بالاست يا مثلاً افراد هپاتيتي را اگر در بيمارستانهايي که هپاتيتي ها هستند بررسي کنيم مي‌بينيم که  اينها  بيشتر خواب  آتش رنگ زرد و سرخ و حرارت مي‌بينند، و يا در  غلبه خون خوابهاي سرخ و خون ديده مي‌شود، وقتي سودا افزايش يابد خواب سياهي و خرابه‌ها ديده مي‌شود، وقتي عفونتي در جايي از بدن باشد خواب مرداب و جاي متعفن ديده مي‌شود.(اينها کلي نيست در تقسيم خوابها اينطور گفته  شده  است).  در کل  در طب سنتي، طبيب بايد معبر خواب باشد، هيئت و نجوم بداند، رمل بداند و حالتهاي روحي افراد را بداند و...