موضو ع:
تاثیر مزاج ها در خلق وخوی انسان
منابع

پانزده روز تا سلامتی  (بازخوانی آیات مربوط به تغذیه­ی انسان در قرآن کریم)، جمشید خدادادی، تهران:دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1384.
تاریخ پزشکی ایران به قلم مرحوم دکتر محمود نجم­ آبادی
میرغضنفری سید مهدی، پزشک، پی­اچ دی فیزیولوژیکی پزشکی، دبیر انجمن تحقیقات طب سنتی ایران (مرکز رشد استعدادهای درخشان، دانشگاه علوم پزشکی تهران)، کارشناس طب سنتی حوزه مشاور طب سنتی و گیاهان دارویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
قربانی، پزشک،  جزوه مزاج­شناسی، مجتمع پزشکی شهدای رهپویان وصال.