دخترک  

یه سری دخترا هستن، کلا نوشته هاشون مخاطب خاص نداره

دوست دارن بلند بخندن و از ته دل بخندن، اما واسه دلبری نیس

سر به زیرن اما سر به هواییشون عمدی نیس

شیطونن اما بی منظور

اگه موزیکشون صداش بلند از جلف بازی نیس، این جوری خوشن

اهل ادا اصول نیستن اما یه وقتایی نازمیکنن نازای دخترونه

حساسن، دل نازکن، یه وقتایی دلشون می شکنه

لبخندشون رنگ مهربونی داشته باشه

لاک صورتیشون، موهاشون که یه ذره پریشونه، اینا از پاکیشون کم نمیکنه، فقط یه کم فانتزی فکرمیکنن

منبع:  خجسته ای به نام عشق