ساعت بدن شما چقدر است؟ 24 یا 25؟
آیا شما جزء آن دسته از افرادی هستید که تا دیروقت بیدار می مانید تا کارهایتان را انجام دهید یا ترجیح می دهید صبح زود از خواب بیدار شوید و آن را تمام کنید؟\n\n
ساعت بدنتان به شما در انتخاب یکی از اینها کمک می کند.تحقیقات نشان داده است که هر فردی دارای یک ساعت درونی بدن می باشد که رفتارهای آنها را در زمانهای گوناگون تحت تاثیر قرار میدهد.
ساعت بدنمان نشان می دهد که ما در شب می خوابیم اما در روز بیداریم و در زمان صرف غذا گرسنه می شویم اما در طول شب سیر هستیم.حتی احساس فعال بودن ما را نیز کنترل می کند.البته عادتهای ما نیز بسیار حائز اهمیت هستند.برای مثال،اگر شما هر شب در یک زمان معین بخوابید، تغییر دادن آن کار بسیار مشکلی است.اگرچه زمان خواب ما،یک عادت نیست اما ساعت بدنمان بسیار مهم است.
آزمایشاتی روی افرادی که درون غاری بدون داشتن هیچ ساعتی زندگی می کردند نشان داد که ساعت بدنشان به جای 24 ساعت 25 ساعت کار می کند.روز،شب و زمان صرف غذا باعث میشود ساعت بدنمان از 24 ساعت پیروی کند.معمولا 24 ساعت نشان دهنده این است که ساعت بدن خوب کار می کند اما ساعت بدن برخی افراد از سیکل 24 ساعته پیروی نمیکند.
برخی افراد مانند جغد،و پرندگانی که در شب فعال هستند می مانند،برخی دیگر مانند چکاوک،و پرندگانی که در صبح فعال هستند می مانند.آنهایی که مانند جغد هستند شبها تا دیر وقت بیدار میمانند،اما بیدار شدن به موقع در صبح برای رفتن به مدرسه و یا سرکار برایشان مشکل است.
آنهایی که مانند چکاوک هستند ترجیح می دهند که زود به رختخواب روند و روزشان را زودتر از بقیه افراد شروع کنند.آنهایی که مانند جغد هستند تنبل نیستند،ساعت بدنشان کند و به مدت 25 ساعت کار می کند.بنابراین آنها همیشه به مدت زمان بیشتری در صبح نیاز دارند.و اما چکاوک ها ساعت تندتری دارند.آنها در بیدار شدن به موقع هیچ مشکلی ندارند اما قبل از اینکه بیشتر افراد به خواب روند آنها آماده خوابیدن هستند.
اگر شما دائماً در مدرسه و سرکار دیر حاضر می شوید،ساعت بدنتان را مقصر ندانید.هر کسی میتواند از ساعت مدرسه یا کارش پیروی کند اما تنظیم ساعت بدن بعضی ها مشکل تر از بقیه است.

سلامت
  گردآوری : گروه اینترنتی نیک صالحی