سلام دوستانچند روز پیش رفتم کتابخانه ملی و مرکز اسناد تهراناینقدر اذیت کردن واسه دوتا کتاب و ظهراینقدر کمردرد گرفته و خسته شده بودم که پشیمون شدم از کتابخونه رفتن و گفتم که  دیگه بمیرمم پامو اینجا نمیذارم یاد این ایمیل افتادم واقعا چرا ما از این کتابخونه ها نداریم بعد میگن چرا سرانه مطالعه تو ایران پایینه
مدتی است شهر اشتوتگارت در آلمان مرکز رسانه ای جالبی را که به عنوان کتابخانه شهر معرفی شده، افتتاح نموده است. این کتابخانه با طراحی شگفت انگیز و زیبایش، محیطی پر از رنگ های طبیعی را برای کتاب ها و بازدید کنندگانش فراهم نموده است