اکثر کودکان امروزی مصرف گرا شده اند و هیچ اراده ای از خود ندارند. برای کاهش این مصرف گرایی و سوق دادن کودکان به استقلال، باید برنامه ریزی دقیق و منظمی داشته باشیم. بهتر است برای اوقات فراغت کودکمان برنامه ریزی داشته باشیم تا بجای این که اوقات فراغت کودک به بطالت بگذرد، کاری مفید انجام دهد. به فرض، ثبت نام کودک در کلاسهای آموزشی سازنده. کلاسهایی که می تواند بر روی کودک اثر گذارد و کودک به شرکت در آن کلاسها علاقه مند باشد. داشتن برنامه های طولانی مدت برای تشویق کودکان، بسیار اثر گذار است و می تواند افرادی با اراده و سازنده را به جامعه تحویل داد. کودک ما همیشه کودک باقی نمی ماند. کودکی که امروز مصرف گراست مطمئنا در آینده هم نمی تواند جوان مستقلی شود. بنابراین پدر و مادرهای امروز باید در این مورد دقت بیشتری داشته باشند و کودکانی مصرف گرا تربیت نکنند.