گروه خبر کتابک - سارا تمیزینشریه وضعیت کودکان جهان (State of the World’s Children) امسال به مسئله ی کودکان با نیازهای ویژه پرداخته است.این نشریه مهم ترین نشریه یونسکوست و هر سال درباره ی یک موضوع کلیدی و تاثیرگذار در زندگی کودکان پژوهش می کند.
 بر اساس این گزارش، تمرکز بر توانایی های کودکان با نیازهای ویژه به جای ناتوانایی هایشان سبب می شود هم این کودکان سود ببرند و هم جامعه.
آنتونی لیک، مدیر اجرایی یونسکو در این باره می گوید:‌ "هنگامی که جامعه بر ناتوانی‌های این کودکان تکیه می کند، نه تنها به کودک آسیب می‌رساند بلکه خود نیز از بهره برداری از توانایی‌های کودک محروم می شود"


 
این گزارش بر پذیرش این کودکان در جامعه و نقشی که می‌توانند در رشد و پیشرفت جامعه شان در کنار دیگران داشته باشند، تأکید دارد.
برای نمونه آموزش فراگیر که در آن کودکان با نیازهای ویژه با دیگر کودکان در یک جا آموزش می بینند نه تنها برای کودکان با نیازهای ویژه فرصت رسیدن به آرزوها و خواسته هایشان را فراهم می کند بلکه موجب گسترش افق دید کودکان دیگر نیز می شود.

 

بررسی وضعیت کودکان در سال ۲۰۱۳ نشان می دهد که کودکان با ناتوانی‌های جسمی از نظر مراقبت های بهداشتی در مدرسه و خانواده بیش از همه در تنگنا قرار دارند به ویژه آن‌هایی که در فقر دست و پا می زنند، حتی جنسیت در این نگرش بی تأثیر نیست و دختران از اهمیت کمتری برخورداند.در این گزارش از دولت ها خواسته شده است که پیمان نامه ی حقوق معلولان و پیمان نامه حقوق کودک را تصویب و به آن عمل کنند و خانواده های این کودکان را در فراهم آوردن شرایط لازم برای مراقبت از این کودکان پشتیبانی کنند.
[hr]

 گزارش کامل این نشریه را بخوانید

منبع: http://unicef.org