گروه خبر کتابک

"مرکز اسناد کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه"

IBBY‌ کاتالوگ ۲۰۱۳ خود را منتشر کرد.این پنجمین کاتالوگی است که این مرکز منتشر کرده و در آن ۶۰ عنوان از برجسته ترین کتاب های منتشر شده برای کودکان با نیازهای ویژه را معرفی کرده است. این کتاب ها از بین ۱۴۰ عنوان کتاب رسیده به این مرکز که بین سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ منتشر شده برگزیده شده اند.هدف از انتشار این کاتالوک تشویق ناشران برای تولید و ترجمه و انتشار کتاب های جدید و تشویق والدین و آموزگاران این کودکان برای سهیم شدن این کتاب ها با این کودکان است تا این کودکان نیز همانند دیگر کودکان از لذت خواندن بهره مند شوند. کتاب های معرفی شده در این کاتالوگ کتاب هایی هستند که یا به طور ویژه برای این کودکان تولید شده است یا کتاب های تصویری هستند که برای این کودکان تولید نشده اند اما به شکلی طراحی و تصویرگری شده اند که این کودکان نیز می توانند از آن ها استفاده کنند. این بخش شامل کتاب های ساده اما مناسب برای بزرگسالانی که در خواندن مشکل دارند نیز می شود. بخش دیگری از کتاب های معرفی شده در این کاتالوگ هم کتاب هایی هستند که تصویری مثبت از این کودکان ارائه می دهند و در آن ها به جای پرداختن به تفاوت ها بر شباهت های آن ها با دیگر افراد جامعه و توانایی های آن ها تاکید می کند.در این کاتالوگ تاکید شده است که در گزینش کتاب باید بر تفاوت های فردی کودکان با نیازهای ویژه همانند دیگر کودکان توجه شود. این کودکان نیز نیازها و مهارت های متفاوتی دارند و نه امکان پذیر و نه خوش آیند است که الگوی یکسانی را در گزینش کتاب برای آن ها در نظر گرفت. تنها  با فراهم کردن گزینه های گوناگون  از کتاب ها و درک عمیق از نیازها و توانایی های این کودکان می توان کتاب ها را برای آن ها دسترس پذیر کرد.


برای انتشار این کاتالوگ هر دو سال یک بار از شعبه های ملیIBBY  خواسته می شود که کتاب هایی که برا ی این کودکان در کشورشان تهیه می شود به این مرکز معرفی کنند. ناشران و افراد نیز به طور مستقل می توانند آثار خود را به این مرکز بفرستند.پروژه "کتاب های باکیفیت برای کودکان با نیازهای ویژه" پروژه ای است که دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) از سال ۱۹۸۵ کار بر روی آن را آغاز کرده است و مرکز اسناد کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه IBBY عهده دار آن است. این مرکز در زمینه ی کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه فعالیت می کند و به سازمان ها، پژوهشگران، آموزگاران، دانشجویان، کتابداران، ناشران، نویسندگان، تصویرگران، سیاستگزاران و رسانه هایی که برای این کودکان کار می کنند خدمات اطلاعاتی، مشاوره ای ارائه می دهد. این مرکز همچنین به سبب اجرای پروژه های بین المللی بسیار مجموعه ی منحصر به فردی از این کتاب ها را در اختیار دارد و در سمینارها و نمایشگاه های کتاب و یا نمایشگاه های مستقل پیوسته آن ها را به نمایش می گذارند. تاکنون ژاپن، اندونزی و ایران میزبان این نمایشگاه بوده اند.[hr]این کاتالوگ را می توانید از دبیرخانه دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان تهیه کنید

منبع: http://ibby.org