با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید را تزئین می‌کنیم .


تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ
منبع :tebyan.net