ادعاي نيابت

پس از شهادت امام حسن عسكري(ع) و آغاز غيبت صغري در سال 260 ه.ق، ارتباط مستقيم مردم با امام خويش قطع گرديد و "نواب خاص" كار و فعاليت خود را آغاز نمودند. در اين ميان، بعضي از افراد ضعيف الايمان و كج انديش كه زمينه ي انحراف از قبل در وجود آن ها بوده، پيدا شده و مدعي دروغين نيابت صاحب الامر(ع) شدند. سرچشمه ادعاي دروغين اين افراد در سه چيز خلاصه مي شود:


1.ضعف ايمان و زمينه انحراف.

2. طمع كردن به اموالي كه از سراسر بلاد اسلامي به سوي "نواب" سرازير مي شد.

3.رسيدن به شهرت و رياست.

شروع تفكر و ادعاي دروغين نيابت به دوران نايب دوم بر ميگردد.(1)
فرهنگ الفباي مهدويت-ص83-مجتبي تونه اي.


هشتمين از فايده هاي ذكر دعا فرج توسط مومنين:
ادا قسمتي از حقوق آن حضرت است، كه ادا حق هر صاحب حقي، واجب ترين امور است.(2)


پيوست:
(1) زندگاني نواب خاص امام زمان (عج)-علي غفارزاده-ص 176.
(2)مكيال المكارم-ج1-ص 351(ترجمه سيد مهدي حائري قزويني).


اقاجون ببخش كه كارت به جايي رسيده چون "مني" بايد بياد از شما بنويسه.ببخش كه همش...