سلامتيران: عضو هيئت علمي گروه شنوايي سنجي دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت: سرگيجه و اختلال تعادل يكي از علل شايع مراجعه بيماران به كلينيك هاي مغز و اعصاب و گوش و حلق و بيني در تهران است كه علت مهم آن افزايش آلاينده‌هاي شهري است.
به گزارش سلامتيران، مهدي اكبري افزود: بي شك اكثريت افراد جامعه سرگيجه را براي يكبار هم كه شده در طول زندگي تجربه كرده اند؛ تجربه‌اي ناخوشايند كه در برخي مواقع مشكلاتي را هم به دنبال خواهد داشت. 
وي ادامه داد: سرگيجه علل متعدي دارد و مي‌تواند به دليل عوامل مختلف از جمله عوامل شغلي يا محيطي باشد كه تحت تاثير آلاينده‌هاي متفاوت بر شدت و ضعف آن افزوده يا كاسته شود اما مهم آن است كه سرگيجه اكثراً خوش خيم است و به خودي خود خطري ندارد، اما اگر در طولاني مدت درمان نشود شاهد عوارض آن خواهيم بود. 
اكبري اظهار داشت: به عنوان مثال در برخي از افراد، چرخاندن سر، بالا رفتن از پله و رانندگي مي‌تواند فرد را دچار سرگيجه‌هاي طولاني مدت كند كه اين گروه بايد به پزشك گوش، حلق وبيني يا متخصص مغز واعصاب مراجعه كنند تا از عوارض ناخواسته اين سرگيجه، نظير دوبيني، حالت تهوع و عدم تعادل مصون بمانند.
اين متخصص شنوايي سنجي به اختلالي تحت عنوان سرگيجه‌هاي وضعيتي خوش خيم يا BPV اشاره كرد و افزود: اين سرگيجه‌ها گذرا و كوتاه مدت بوده با تغيير وضعيت حادث مي‌شود، داروي خاصي نداشته و با توانبخشي تعادل بازمي‌گردد. 
اكبري وجود آلاينده‌هاي فراصوتي همچون امواج موبايل وديگر امواج الكترومغناطيسي را از ديگر علل مهم و شايع سرگيجه مردم در شهرهاي بزرگ عنوان و تصريح کرد: به دليل افزايش آلاينده هاي كلان شهرها شيوع سرگيجه، احساس گيجي و منگي و عدم تعادل بسيار شايع است. 
اكبري صداهاي ناهنجار را از ديگر علل اصلي سرگيجه عنوان كرد و گفت: از طرفي همزماني صداهاي بلند و آلاينده‌هاي هوا از جمله مونواكسيد كربن به دليل مسموميت‌زايي بالا عامل اصلي تشديد سرگيجه در جوامع شهري محسوب مي‌شود. 
وي درباره گاز منوكسيد كربن به عنوان اصلي‌ترين آلاينده در جوامع شهري كه توسط وسايل نقليه توليد مي‌شود، تاکيد کرد: اين آلاينده 250مرتبه سريعتر از اكسيژن با هموگلوبين خون تركيب مي‌شود و در جوامع شهري پر ازدحام و پر ترافيك شاهد سردرد، سرگيجه، تنگي نفس و حالت تهوع گروهي از افراد هستيم.
 منبع:http://www.ravanpajoh.com