بسیاری از ما در صورتیکه فلسفه‌ی کاری که انجام می‌دهیم بدانیم احساس تعهد بیشتری نسبت به آن خواهیم کرد. در این پست به بررسی اصول بنیادین پرورش عزت‌نفس می‌پردازیم.1)بررسی دقیق: قبل از ایجاد هرگونه تغییری، منطقی است که مطالعه دقیقی از وضعیت موجود داشته باشیم.


2) توضیح: زمانیکه که اطلاعات خود را جمع‌آوری کردیم، باید آنها را تا حد امکان تجزیه و تحلیل کنیم و مسئولیت هر آنچه را نتوانستیم تغییر دهیم به دیگران واگذار کنیم.


3) عشق: دوست‌داشتن خود باید به سرعت و کاملا در تمامی روش‌های عملی و قابل‌اجرا در نظر گرفته شود.


4) تمرکز: باید در هر برنامه شما تنها بر روی یک مسئله تمرکز کنید و به عمق آن توجه کنید.


5) تصور: ایجاد تصویری روشن که شخصیتی که مایل به رسیدن به آن هستید باعث ایجاد انگیزه و پیشرفت می‌شود.


6) خط ‌مشی: طرح و برنامه خود را با یک سازماندهی عالی تقویت کنید. در کنار هر هدف طولانی‌مدت سه هدف کوتاه مدت داشته باشید.


7) محرک‌ها: شناختن محرک‌های کاهش عزت‌نفس در ما، کمک می‌کند اقدام های مناسب را در مورد آنها انجام دهیم.


8) تشویق: از آنجا که افراد با عزت‌نفس ضعیف از تشویق کردن خود غالبا پرهیز می‌کنند.ما همواره نیازمند فردی هستیم که دائما شما را به خاطر پیشرفت‌هایتان تشویق کند.


9) تجربه: مطمئن‌ترین راه برای آزمودن روش مناسب برای تقویت عزت‌نفس، تجربه شخصی آن است .


10) ارزیابی: باید بطور منظم و کامل پیشرفت‌های خود را ارزیابی کنید.مشاوره خانواده