۱-گوته، شاعر و نویسنده معروف آلمانى مى‏گوید: « سالیان دراز کشیشان از خدا بى خبر، ما را ازپى بردن به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن دور نگه داشتند؛ امّا هر قدر که ما قدم در جادهعلم و دانش نهادیم و پرده تعصب را دریدیم، عظمت احکام مقدس قرآن، بهت و حیرت عجیبىدر ما ایجاد نمود. به زودى این کتاب توصیف ‏ناپذیر، محور افکار مردم جهان مى‏گردد »   
  -۲آلبرت انیشتاین که نیازى به معرفى ندارد، مى‏گوید: « قرآن کتاب جبر یا هندسه نیست؛مجموعه ‏اى از قوانین است که بشر را به راه صحیح، راهى که بزرگ‏ترین فلاسفهودانشمندان دنیا از تعریف و تعیین آن عاجزند، هدایت مى‏کند ».
ویل دورانت، دانشمند امریکایى شرق‏شناس، مى‏گوید: «در قرآن، قانون و اخلاق یکى است.
رفتار دینى در قرآن، شامل رفتار دنیوى هم مى‏شود و همه امور آن از جانب خداوند و به طریق وحى آمده است.قرآن در جان‏هاى ساده عقایدى آسان و دور از ابهام پدید مى‏آورد که از رسوم و تشریفات ناروا آزاد است »
 -۴ پروفسور آرتور آربرى که یکى از مترجمان مشهور قرآن به زبان انگلیسى است، مى‏گوید: « زمانى که به پایان ترجمه قرآن نزدیک مى‏شدم، سخت در پریشانى به سر مى‏بردم؛ اما قرآنآنچنان آرامش خاطرى به من مى‏بخشید که براى همیشه به خاطر خواهم داشت. من در حالى کهمسلمان نیستم، قرآن را خواندم تا آن را درک کنم و به تلاوت آن گوش دادم تا مجذوب آهنگ‏هاىنافذ و مرتعش کننده‏ اش شوم و تحت تأثیر آهنگش قرار گیرم و به کیفیتى که مسلمانان واقعى و نخستین داشتند،نزدیک گردم تا آن را بفهمم » .

لئوتولستوى، نویسنده معروف روسى مى‏گوید: « هر کس که بخواهد سادگى و بى پیرایگى اسلام را دریابد،
باید قرآن مجید را مورد مطالعه قرار دهد. در قرآن قوانین و تعلیمات حقیقى و احکام آسان و ساده براىعموم بیان شده است. آیات قرآن به خوبى بر مقام عالى اسلام و پاکى روح آورنده ‏اش گواهى مى‏دهد » 

دکتر هانرى کُربن، اسلام شناس معروف فرانسوى، سخن جالبى درباره قرآن دارد. وى مى‏گوید:
« اگر قرآن خرافى بود و از جانب خداوند نبود، هرگز جرأت نمى‏کرد که بشر را به علم و تعقل و تفکردعوت کند. هیچ اندیشه ‏اى به اندازه قرآن محمّد(ص) انسان را به دانش فرا نخوانده است تا آنجا کهنزدیک به نه صد و پنجاه بار در قرآن، از علم و عقل و فکر سخن رفته است » 

ارنست رنان، فیلسوف معروف فرانسوى مى‏گوید: « در کتابخانه من هزاران جلد کتاب سیاسى ،اجتماعى،
ادبى و... وجود دارد که هر کدام را بیش از یک بار نخوانده‏ام؛ اما یک جلد کتاب هست که همیشه مونسمن است و هر وقت خسته مى‏شوم و مى‏خواهم درهایى از معانى و کمال به رویم باز شود، آن را مطالعه مى‏کنم.این کتاب، قرآن - کتاب آسمانى مسلمانان – است » 

ناپلئون بناپارت، امپراطور فرانسه مى‏گوید: « امیدوارم آن زمان دور نباشد که من بتوانم همه دانشمندان
جهان را با یکدیگر متحد کنم تا نظامى یکنواخت، فقط براساس اصول قرآن مجید که اصالت و حقیقت دارد ومى‏تواند مردم را به سعادت برساند، ترسیم کنم. قرآن به تنهایى عهده دار سعادت بشر است ». 
 ۹-مهاتما گاندى، رهبر فقید هند هم اعتقاد داشت: « از راه آموختن علم قرآنى، هر کس به اسرار وحى وحکمت‏هاى دین، بدون داشتن هیچ خصوصیت ساختگى دیگرى پى مى‏برد. در قرآن هیچ اجبارى براى تغییردین و مذهب انسان‏ها دیده نمى‏شود. قرآن به راحتى مى‏گوید: هیچ زور و اکراهى در دین وجود ندارد ». 


-۱۰ ژان ژاک روسو، متفکر و روان شناس مشهور فرانسوى، برداشت منحصر به فردى از قرآن دارد؛
او مى‏گوید: « بعضى از مردم بعد از آن که مقدار کمى عربى یاد گرفتند، قرآن را خوانده، امّا درست درک نمى‏کنند.اگر مى‏شنیدند که محمّد(ص) با آن کلام فصیح و آهنگ رساى عربى آن را مى‏خواند، هر آینه به سجده مى‏ افتادندو ندا مى‏کردند: اى محمّد عظیم! دست ما را بگیر و به محل شرف و افتخار برسان. ما به خاطر یارى تو حاضریم کهجان خویش را فدا سازیم »

--منبع سایت تبیان