يکشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۵۴جهان: در حالی که لیدر و اعضای جریان انحرافی پیش از این مدعی شده بودند که شعار "زنده باد بهار" این جریان ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری ندارد، اما تبلیغات وسیع این حلقه حکایت از طراحی دیگری در این باره است.

تصویر زیر مربوط به مراسم امروز دولت در خوزستان است که در آن پیراهن هایی با شعار "زنده باد بهار" دیده می شود.

نکته جالب در این تبلیغات این است که ذیل شعار جریان خاص، عبارت "خرداد 92" به چشم می خورد.

منبع www.ghatar.com