تا چه حد باید جلو شیطنت کودکان را بگیریم؟

به جز کارهایی که ضرر قابل توجه و خطر دارد، کودکان را در بقیه‌ی کارها آزاد بگذارید. در وجود کودک نیروهای نهفته‌ای وجود دارد که باید رها شود، و اگر رها نشود، در آینده مشکل‌ساز خواهد بود. شیطنت کودکان، سبب شادابی آنان می‌شود و چون در کودکی بچگی کرده‌اند، در بزرگی بچگی نخواهند کرد.

رسول خدا 6فرمود: عرامة الصبی فی صغره زیادة فی عقله فی کبره. [1] شیطنت کودک در کودکی، سبب افزایش عقل او در بزرگی خواهد بود.

امام کاظم 7 : تستحب عرامة الصبی فی صغره لیکون حلیما فی کبره. [2] شیطنت کودک در کودکی نیکو است؛ چرا که سبب بردباری او در بزرگی خواهد شد.

بسیاری از شیطنت‌های کودکان، اقتضای سن آن‌ها است و اگر پدر و مادر به این نکته توجه داشته باشند، بسیاری از رفتارهای شیطنت‌آمیز کودکان لذت‌بخش می‌شود.

توصیه می‌کنم از رفتارهایی چون سر و صدای زیاد (در صورتی که سبب آزار دیگران نمی‌شود)؛ دویدن و تحرک فراوان (در صورتی که خطری برایش ندارد)؛ پریدن از ارتفاعات کم روی تشک و جاهای نرم، بازی روی مبل و صندلی‌ها و... کودک را منع نکنید.

[1] ـ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 14، ص 379.

[2] ـ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 198

نسیم مهر؛ حسین دهنوی