دو تا پسر 15 و 13 ساله دارم که برای مدت‌های طولانی با هم قهر می‌کنند. آن‌ها را چگونه با هم آشتی دهم؟

توجه داشته باشید که قهر کودکان و نوجوانان طبیعی است و اگر کوتاه مدت باشد، خالی از فایده هم نیست؛ چرا که دوستی و محبت آنان را بیشتر می‌کند.

من رشته‌ی محبت تو پاره می‌کنم‌
شاید گره خورد به تو نزدیک‌تر شوم‌

در برابر این مسأله، حساسیت بیش از حد نشان ندهید؛ زیرا گاهی برای جلب توجه است. بکوشید زمینه‌های قهرهای طولانی را از بین ببرید. یکی از عوامل قهرهای طولانی کودک و نوجوان، قهرهای طولانی والدین است؛ زیرا آنان از پدر و مادر الگو می‌گیرند. بکوشید مشکلات خود را با همسرتان با گفت و گو حل کنید.

اصرار فراوان بر آشتی کردن آنها با هم نتیجهی خوب ندارد. باید با راه کارهای ذیل، زمینههای آشتی را فراهم سازید:

1. مسافرت‌های جمعی خانواده؛ 2. اعطای مسؤولیت‌های مشترک؛ 3. جلسات خانوادگی برای رفع سوء تفاهم؛ 4. القای ارزش‌های دینی (ناپسندی قهر و دشمنی، ارزش عفو و گذشت و...).

رسول خدا 6می‌فرماید: ... فیغفر لکل عبد مؤمن الا من کانت بینه و بین اخیه شحناء. [1] خداوند، بنده‌ی مؤمن را می‌آمرزد، به جز کسی که با برادرش دشمن باشد.

براساس روایتی از امام صادق 7 نیز آمده است: من زرع العداوة حصد ما بذر.[2] کسی که دشمنی را بکارد، آن چه کاشته است، درو خواهد کرد.


[1] ـ علی مشکینی، قصار الجمل، ج 2، ص 23.

[2] ـ همان، ص 22.نسیم مهر؛ حسین دهنوی