21سالمه دانشجوی رشته ی معماری هستم.خیلی بی انگیزه شدم...نسبت به زندگی...نسبت به رشتم ...اهدافم...یعنی دیگه هدفی و برنامه ریزی واسه آیندم ندارم...از بچگی هرکاری خواستم بکنم با بی توجهی خوانواده روبه رو شدم...حتی الان...واقعا خستم...سردرگمم...انگیزه ای برای ادامه ی زندگی ندارم.