سلام چند وقت پیش موضوعی رو درمورد اینکه نامزدم قبلا نامزدی رو بهم زده و حالا پشیمون شده رو در اینجا مطرح کردم و گفتم که برگشته و برای عقد بهونه میاره حالام که میگه باید جواب ازمایش هاش بیاد ببینه مشکله جدی نداشته باشه چند روز دیگه نتیجه رو میده فرمودین بهش مهلت بدم وزمانی تعیین کنم. گفت بعد آزمایشها برای عقد اقدام میکنه بنظر تون اعتماد کنم؟ زندگی با پسری که یه بار این نشونی رو بهم زده کار درستیه؟ البته من قبل بهم زدن وفتی بهم میگفت دوست دارم بدلیل بی تجربگی و البته اعتقاداتم نپسندیدم و میگفتم تا عقد نگه حرفای عاشقانه. گاهی هم تند برخورد میکردم و فکر میکرد رفتارم سرده حالا میگه خیلی پشیمونم چیکار کنم باهاش ازدواج کنم؟رفتارش خیلی بهتر شده و خطای خودشو هم پذیرفته ولی من واقعا گیجم نمیتونم تصمیم بگیرم گاهی همینجوری بهش بی اعتماد میشم خواهش میکنم کمکم کنید