سلام من هنوز نتونستم توی زندگیم به ثبات برسم از هرکسی خوشم میاد خیلی زود ازش متنفر میشم چندین بار تا مرز ازدواج پیش رفتم ولی منصرف شدم...مقالات زیادی در رابطه با ازدواج خوندم توی مشاوره ازدواج فیلیا هم مطالبی رو در مورد ازدواج خوندم حس میکنم نمیتونم به کسی اعتماد کنم و هنوز به بلوغ ازدواج نرسیدم کسی مثل من هست؟