دوستان من توی مشاوره حقوقی دینا خونده بودم که از دو روش یعنی دادخواست مطالبه مهریه و اجرای ثبت میشه مهریه رو گرفت میخواستم بدونم کسی تجربشو داشته که کدوم روش زودتر به نتیجه میرسه؟