باسلام به همه دوستان میخواستم بدونم کسی راه حلی برای شکست عشقی سراغ داره؟توی مقاله درمان شکست عشقی فیلیا ی چیزایی خوندم ولی حس میکنم اینارو باید خودطرف رعایت کنه.برادرم دختری رو دوست داشت و قضیشون خیلی جدی بود تا اینکه دو روز مونده بود به خواسگاری باباش یهو گفت بهت دختر نمیدم و میخوام دخترم رو به خواهرزادم بدم و خلاصه همه چی بهم خورد داغون شده چطوری میتونم کمکش کنم اعصابم خورد میشه اینطوری میبینمش