سلام من با هزار بدبختی به اینجا رسوندمش که توافقی جدا شیم ولی نمیدونم راهش چیه.توی سایت دینا ی چیزایی خونده بودم که گفته بود گواهی عدم سازش و اینا ولی نفهمیدم اگه میشه راهنماییم کنید