سلام دوستان کسی میدونه توی انتخاب برای ازدواج باید با عشق عمل کرد یا منطق؟من فکر میکنم ازدواج احساسی ترین تصمیم زندگی آدم هست و باید عشق رو انتخاب کنه ولی منطقم قبول نمیکنه اینو.توی ازدواج فیلیا خونده بودم نظر یکی از این فیلسوفا درباره ازدواجو نوشته بود ازدواج عشقه!گیج گیجم اصلا