سلام دوستان کسی از ثبت نام دکترا 98 خبر داره؟من توی زمان ثبت نام دکتری 98 تحصیلیکو خوندم زده 6 آذره ثبت نام درسته؟