سلام کسی میدونه نرم افزار تخمین رتبه هیوا چطوریه خوبه کسی استفاده کرده یا نه؟