سلام کسی میدونه ازدواج عشقه یا منطقه؟من توی مقاله ازدواج فیلیا نظر یکی از فیلسوف هارو در مورد ازدواج میخوندم گفته بود ازدواج عشق و تعهد و شهوته.خودم هنوز نمیدونم واقعا آدم باید با عشق ازدواج کنه یا با منطق