سلام دوستان میخواستم بدونم کسی که درخواست طلاق میده حقی برای حضانت بچه ها داره یا نداره؟ من توی دینا خونده بودم : " مادر تا سن هفت سالگی برای حضانت فرزند دختر و پسر صلاحیت دارد و پس از آن ، حضانت تا دوران بلوغ به عهده پدر می باشد . پس از دوره بلوغ نیز این خود فرزند است که باید تصمیم بگیرد می خواهد با کدامیک از والدین زندگی کند . در واقع زمانیکه فرزند پسر و دختر به سن بلوغ شرعی برسند ، حضانت به پایان می رسد و آنها می توانند راجع به اینکه می خواهند با کدامیک از والدین شان زندگی کنند تصمیم گیری کنند ؛ چرا که حضانت راجع به اطفال است و در مورد اشخاص بالغ اعمال نمی شود " این موضوع توی شرایطی هست که میخوان توافقی جدا شن یا توی هر حالتی که زن و مرد بخوان از همدیگه جدا شن هستش؟