من حدود سه ماه است که کودکم را از پوشک گرفته ام به این صورت که وقتی کودکم بیدار است از دستشویی کوچک کنار اتاقش برای ادرار استفاده می کند. آخر شب هم پوشکش میکنم تا مدفوع کنه، بعد هم پوشکش می کنم تا نصف شب که جیش می کنه و الان سرده سرما نخوره و تشکش خیس بشه. پسر من شب ها خیلی آب می خوره. و به همین خاطر تا صبح حتما جیش می کنه. الان مشکل من این است که پسرم اگر وسط روز مدفوع داشته باشد تا شب نگه می دارد و روی دستشویی خود یا حتی داخل شلوارش هم مدفوع نمی کند همین بر روی اشتها و اخلاقش شدیدا اثر می گذارد.