عکس های سر، بچه حیوانات یا سلفی های گروهی عبارت از عکس های پروفایلی هستند که ما برای نشان دادن مسائل مهم خودمان از آنها استفاده می کنیم. در ادامه برخی از یافته های جالب در رابطه با نحوه تفسیر این عکس های پروفایل آورده شده است.

مهر یک پاکت نامه

عکس های پروفایل عبارت از معرفی های عمومی هستند که ما خودمان انتخاب می کنیم. این تصاویر نشان می دهند که ما چه دیدگاهی نسبت به خودمان داریم و دوست داریم که دیگران چه دیدگاهی نسبت به ما داشته باشند؛ این کار باعث می شود که یک سری برداشت های روان شناختی صورت بگیرد.

یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه پنسیلوانیا اخیرا نتیجه گیری کرده است که برخی از ویژگی های شخصیتی خاص تعیین می کنند که ما از چه عکسی استفاده کنیم.

این محققان 66000 عکس پروفایل توئیتر را مورد بررسی قرار دادند و برمبنای توئیت های آنها، شخصیت این افراد را بررسی کردند. 434 نفر یک پرسشنامه اضافی را پر کردند. همه کاربران بر اساس ویژگی های روان شناختی مربوط به پنج مدل اصلی مورد ارزیابی قرار گرفتند که عبارت بودند از: روان رنجوری، سازگاری، دیانت، برونگرایی و پذیرا بودن نسبت به تجربه.

در نهایت نتایج به دست آمده نشان داد که افراد دارای ویژگیهای شخصیتی متفاوت، یک نوع خاصی از عکس های پروفایل را ترجیح می دهند.
برای مثال، افراد برونگرا عکس های رنگی را پست می کنند که نشان دهنده احساسات مثبت آنها می باشد. به دلیل اینکه این افراد دوست دارند بیشتر اجتماعی و جامعه پذیر باشند، همچنین از عکس های گروهی هم استفاده می کنند که بیش از یک چهره را نشان می دهند.
در نقطه مقابل، افراد روان رنجور تمایل شدیدی به نشان ندادن صورت های مختلف در عکس ها دارند.

زمانی که یک صورت وجود داشته باشند، بیش از حد بزرگتر می باشد یا اینکه از طریق عینک مخفی شده است. روان رنجورخویی یک رابطه ای را ما بین عواطف منفی و ناایمنی عاطفی ایجاد می کند؛ این مورد می تواند عامل اصلی مربوط به نشان دادن یک سری عکس های صورت باشد که جنبه های مثبت کمتری دارند.

افراد دارای درجه دیانت یا وجدان بالا، یا ویژگی های شخصیتی که مربوط به فرمانبرداری و رفتار برنامه ریزی شده می باشد، تمایل دارند که از هنجارهای اجتماعی مطابقت کنند و این را از طریق عکس های پروفایل خودشان نشان می دهند.

برای مثال، آنها در اغلب موارد می خندند و از این اصل که از شخص انتظار می رود در عکس هایش لبخند بزند، تبعیت می کند.

عکس های آنها دارای تناسب مناسبی می باشند و معمولا کیفیت خوبی دارند.

افراد سازگار تلاش می کنند که به نظم و هماهنگی اجتماعی دست پیدا کنند و این موضوع در عکس های پروفایل آنها مشخص می باشد. آنها در قیاس با پنج نوع دیگر شخصیت ها، عواطف مثبت تری را نشان می دهند. عکس های پروفایل آنها در مقایسه با کاربران با وجدان، نامشخص تر می باشند ولی رنگ های روشن تری دارند.

افرادی که نسبت به تجربه پذیراتر می باشند، تمایل دارند که عکس های صورت را نشان ندهند؛ این تمایل در افرادپذیرا نسبت به تجربه، شدیدتر از افراد روان رنجور می باشد.

همچنین یک سری تفاوت هایی در کیفیت های زیبا شناختی عکس ها وجود دارد، که برای افراد پذیرا بالاتر می باشد (رنگ های زمینه ای و دارای شدت بیشتر، تیرگی کمتر). پذیرا بودن نسبت به تجربه یک ویژگی می باشد که با زیباشناسی، مشغولیت های ذهنی و عدم مطابقت مرتبط است که می تواند دلیل ترجیح دادن تصاویر برجسته توسط این افراد باشد.

افراد گربه، افراد سگ
عکس های پروفایل عبارت از عکس هایی هستند که فرد برای نشان دادن شخصیت آنلاین خودش از آن استفاده می کند. در صورتی که از عکس حیوانات استفاده شود، به چه معنی می باشد؟

پروژه بهزیستی جهانی یک سری از افرادی که عکس سگ و گربه را برای پروفایل های توئیتر خودشان انتخاب کرده بودند را مورد بررسی قرار داد. در مجموعه داده های مربوط به 62338 پروفایل کاربران توئیتر، فقط 361 عکس پروفایل دارای عکس گربه بود و 742 عکس پروفایل دارای عکس سگ بود. پنج امتیاز شخصیتی بزرگ شرکت کنندگان با استفاده از مدل مبتنی بر متن خودکار محاسبه شد.

نتایج بررسی صورت گرفته نشان داد افرادی که از عکس گربه و سگ به عنوان عکس پروفایل خودشان استفاده می کنند، در ویژگی های شخصیتی شان تفاوت قابل توجهی با سایر کاربران توئیتر دارند: آنها برونگرایی، وجدان کاری و سازگاری کمتری دارند و حالت روان رنجوری بیشتری دارند.

علاوه بر این، "افراد گربه" نسبت به "افراد سگ" حالت درون گرایی بیشتری دارند و حالت سازگاری کمتری دارند. با این وجود، کاربران دارای عکس سگ از نظر پذیرا بودن نسبت به تجربه، امتیاز پایین تری به دست آوردند.

نکته آخر عبارت از این است که موردی که می تواند چالش زا باشد، عبارت از تصور قالبی زنان مسن با گربه ها می باشد: نتیجه گیری شده است که کاربران مسن تر عکس های سگ را ترجیح می دهند و احتمال استفاده از عکس سگ و گربه در پروفایل زنان پیر، بیشتر از مردان پیر می باشد.

متاسفانه، هیچ نوع تحقیقی در رابطه با دوستداران صاریغ صورت نگرفته است. ترجیح دادن حیوان خاص یا افراد خاص به هر میزانی در عکس پروفایل، نشان دهنده یک هویت قوی برای آنها است. همانطور که مشاهده کردیم، وجود نداشتن عکس های صورت انسان همواره نشان دهنده روان رنجورخویی یا پذیرا بودن نسبت به تجربه می باشد.

سیاه یک مشکل جدیدی می باشد

از بکارگیری تصاویر سیاه و سفید اجتناب کنید. نتایج مربوط به یک مطالعه اخیر صورت گرفته در دانشگاه هاروارد و دانشگاه ورمونت نشان داده است که انتشار تصاویر تک رنگ سیاه و سفید می تواند نشانه ای از افسردگی باشد (هر چند که این تحقیق به صورت مستقیم بر روی عکس های پروفایل متمرکز نشده است).

اطلاعات اینستاگرامی مربوط به 166 نفر نشان داد که افراد افسرده تمایل دارند عکس های نامشخص، خاکستری رنگ و تیره تر را در صفحه خودشان پست کنند.


آشیانه افراد خودشیفته

محققان دانشگاه فلوریدای شمالی نتیجه گیری کردند که افراد خودشیفته، عکس های پروفایل خودشان را بیش از حد دوست دارند.

با توج به دیدگاه اغراق آمیز مثبت این افراد نسبت به جذابیت فیزیکی خودشان، این نتیجه گیری تعجب آور نمی باشد – همچنین باید در نظر گرفت که عکس پروفایل مهمترین جنبه فیزیکی از خود اظهاری آنلاین شخص می باشد.

یک فرد خودشیفته به چه نحوی مشخص می شود؟ فقط به منابع خبری خودتان نگاه کنید.

کاربران خودمحور (به خصوص زنان) نسبت به سایر افراد، عکس های پروفایل خودشان را بیشتر تغییر می دهند تا توجهات و واکنش های مثبت بیشتری را به سمت خودشان جذب کنند. آیا عکس آنها شبیه عکس های مجلات مد می باشد؟ همه این موارد نشان دهنده یک فرد خودشیفته می باشند. آنها همواره از عکس های فریبنده و چشمگیر استفاده می کنند.

مردها وضعیت خودشان را نشان می دهند، زنان لبخند خودشان را نشان می دهند

یک مطالعه جدید بر روی تفاوت های جنسیتی در عکس های پروفایل فیسبوک نشان داد که مردان لباس رسمی تری می پوشند، کمتر لبخند می زنند و بیشتر موضوعات مربوط به وضعیت (برای مثال ماشین ها، ساعت ها) را در عکس پروفایلشان نشان می دهند.

بر اساس یافته های محققان، این ویژگی های بصری مردانه می تواند از طریق این واقعیت توضیح داده شود که فیسبوک در واقع به عنوان یک فضایی برای پیدا کردن زوج مناسب می باشد.

همین مطالعه نتیجه گیری کرده است که زنان بیشتر از عکس های خانودگی شان به عنوان عکس های پروفایل استفاده می کنند.

همچنین زنان حالت های عاطفی بیشتری را نمایش می دهند (ارتباط چشمی مستقیم، لبخندهای مشتاقانه و غیره).

تغییر عکس های پروفایل یک فرد برای نشان دادن مسولیت نسبت به یک هدف، یک گرایش گسترده در سطح رسانه های اجتماعی می باشد.

برای مثال، تحقیق صورت گرفته توسط مرکز تحقیق پیو نشان داد که تقریبا 42% از کاربران عکس های پروفایل فیسبوک خودشان را بعد از حمله هایی که در نوامبر 2015 در پاریس صورت گرفت، تغییر دادند. با این وجود، همچنان تفاوت های جنسیتی قابل توجهی وجود داشت:

ارزیابی صورت گرفته نشان داد که احتمال حمایت کردن از یک هدف با استفاده از تغییر عکس پروفایل، در بین زنان رایج تر از مردان می باشد.

تغییرات فرهنگی

فیسبوک در حدود 1.71 میلیارد کاربر در سطح جهانی دارد، ولی ما حتی در این محیط آشنا هم نمی توانیم به یک هماهنگی فرهنگی دست پیدا کنیم. برای مثال، افراد دارای فرهنگ متمایل به جامعه گرایی و فرهنگ متمایل به فرد گرایی، از عکس های پروفایل متفاوتی استفاده می کنند.

روان شناسان اجتماعی از دانشگاه تگزاس نتیجه گیری کردند که کاربران فیسبوک در شرق آسیا، عکس بدن کامل را از فاصله دورتر ترجیح می دهند که پس زمینه بیشتری را نشان می دهد؛

این در حالی است که آمریکایی ها تمایل دارند که از عکس های صورت استفاده کنند. همچنین کاربران آسیای شرقی نسبت به کاربران آمریکایی، از حالت های صورت دارای وضوح کمتر استفاده می کنند.

این عکس های پروفایل تا چه حدی واقعیت دارند؟

برداشت های اولیه (به خصوص برداشت های آنلاین) اشتباه می باشد. الکساندر تودورو به عنوان روان شناس دانشگاه پرینستون و تیم وی، یک سری دلایل دیگری را بیان کردند که بر اساس آنها، نباید برداشت های سریعی داشته باشیم.

محققان در یک سری از آزمایش ها نشان دادند که حتی کوچکترین تغییرات در حالت صورت می تواند عقیده ما را نسبت به جذابیت، شایستگی، خلاقیت، قابل اعتماد بودن، هوش و سایر ویژگی های فرد تغییر دهد.

مطمئنا بهترین توصیه ای که می توان ارائه کرد عبارت از این مورد می باشد که نباید فقط با استفاده از یک عکس پروفایل نسبت به یک شخصی قضاوت بکنیم. بهترین کار این است که سایر عکس ها و ویژگی های فرد را هم مورد بررسی قرار بدهیم.
26 اکتبر 2016، الکساند

منظور افرادی است که از عکس های گربه و سگ به عنوان عکس پروفایل خودشان استفاده می کنند.

نوعی حیوان خزپوش استرالیایی

Alexander Todorov


منبع:مشاورانه