یک روش درمان امیدبخش بالقوه
روان شناسی انرژی یک روش تقریبا جدید درمانی می باشد که رهیافت های شرقی مربوط به ذهن و بدن را با روان شناسی غربی و ایده های روان درمانی ترکیب می کند.


درمانگران روش روان شناسی انرژی ادعا می کنند که فشار آوردن به نقاط طب سوزنی در حین تفکر به یک اتفاق اضطراب آور می تواند منجر به درمان اضطراب و فوبیاها شود.


هرچند که همچنان بحث و جدل های زیادی در مورد این روش درمانی وجود دارد، ولی مطالعات بعدی نشان داد که این روش درمان امیدبخش می باشد.


روانشناسی انرژی - مشاور کو
روانشناسی انرژی – مشاور کو
تاریخچه روان شناسی انرژی
تکنیک های روان شناسی انرژی برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ و توسط روگر کالاهان[۱] و تحت عنوان “روش درمان زمینه تفکر” معروف شد.


یک روان شناس بالینی به اسم دوید فینستین[۲] یک برنامه روان شناسی انرژی را توسعه داد که حتی برای افراد و به منظور استفاده در خانه، آموزش هایی را ارائه می کرد.


فینستین تاثیر مناسبی را بر روی ارائه مبناهای تکنیک در روش متوازن داشت.


چند شاخه از روان شناسی انرژی وجود دارند که شامل روش درمان زمینه تفکر ذکر شده در بالا، تکنیک های آزادی عاطفی و روان شناسی انرژی جامع می باشد.


روانشناسی انرژی به چه نحوی کار می کند
فرآیند درمانی این روش همانند سایر روش های روان درمانی شروع می شود و درمانگر و درمانجو به یکدیگر اعتماد پیدا می کنند و به توافق می رسند و مشکلات موجود را از بین می برند.


درمانگر با معرفی یک محرک خاص شروع می کند که عبارت از یک تفکر، تصویر یا حافظه ای می باشد که منجر به آشفتگی و ایجاد احساس اضطراب می شود و از درمانجو می خواهد که میزان ناراحتی تحریک شده را در یک مقیاس صفر تا ۱۰ امتیازبندی کند، به نحوی که ۱۰ نشان دهنده بالاترین اضطراب ممکن می باشد.


مرحله بعدی عبارت از فشار دادن به یک سری نقاط طب سوزنی خاص می باشد که اکیوپوینت ها[۳] نامیده می شوند، و در همین حال فرد یک جمله ای را در مورد محرک تکرار می کند که قبلا درمانجو و درمانگر در مورد آن به توافق رسیده اند.


فینستین در مقالات متعدد خودش در رابطه با این موضوع بیان کرده است:


در این تکنیک درمانی، مغز انتظار می کشد که یک واکنش عاطفی ناخوشایند سطح بالا در واکنش به محرک ایجاد شود، ولی این مورد بدین دلیل نمی باشد که اکیوپوینت ها “به صورت موقت منجر به غیر فعال شدن واکنش کناری می شوند


فینستین
بیماران به این طریق و در نتیجه تکرار های زیاد یاد می گیرند که عواطفی را خنثی کنند که دردناک می باشند، یا تفکرات فرد را دچار اختلال می کنند و یا اینکه منجر به یادآوری خاطراتی می شوند.


فینستین
درمانگر بعد از فشار دادن کامل، یکبار دیگر از درمانجو می خواهد تا محرک را رتبه بندی کند؛ شاید درمانجو علائم فیزیکی را هم توصیف کند.


این فشار دادن تا زمانی ادامه می یابد که امتیاز بیان شده به صفر برسد یا خیلی نزدیک به صفر باشد.


این کار زمان محدودی نیاز دارد، هرچند که ممکن است که به دوره های بعدی نیاز باشد.
منبع :روانشناسی انرژی برای درمان بیماری روان- مشاورکو