شناخت اقدامات بالینی برای نوجوانان
عبارت بالینی اشاره به کمک ارائه شده برای نوجوانان از طریق متخصصان سلامت روان دارد.


اقدام اشاره به تکنیک های درمانی و برنامه های درمانی دارد که مخصوص ارائه کمک به نوجوانان دارای مشکل می باشد.


زمانی که این دو کلمه در کنار یکدیگر بیایند، اقدام بالینی بیان کننده روش های تخصصی بیشماری خواهد بود که برای کمک به نوجوانانی طراحی شده اند که دارای مشکلاتی می باشند .


به تنهایی نمی توانند آنها را رفع کنند. زمانی که این شرایط صورت می گیرد، افراد بزرگسال مداخله می کنند تا ضروری ترین کمک ها را ارائه کنند که به شکل های متنوعی صورت می گیرد.


دلایل نیاز نوجوانان به اقدامات بالینی
نوجوانانی که در اغلب مواقع دچار ناراحتی هایی می شوند که به صورت خود به خود درمان نمی شود، هر چه که سریع تر به درمان مراجعه کنند، شانس بیشتری را برای بهبود موفق خواهند داشت.


بهترین اقدام درمانی مربوط به نوجوان در هر زمان خاص به مشکلات خاصی که تجربه می کنند، مدت زمانی که این مشکلات وجود داشته است و شدت مشکلات موجود بستگی دارد.


دلایل رایج مربوط به مراجعه نوجوانان به اقدامات بالینی می تواند شامل موارد زیر باشد:


اضطراب
افسردگی
برش در یک جای بدن
مصرف الکل و / یا مواد
تفکرات یا رفتارهای خود کشی
غذا نخوردن یا پرخوری بیش از حد
حمله کردن
رفتار خشن و متجاوزکارانه
عدم داشتن خواب کافی یا مشکلاتی در بیرون آمدن از تخت خواب
از دست دادن علاقمندی به فعالیت های نرمال، به خصوص فعالیت هایی که در حالت معمول لذت بخش می باشند


اختلال های روانشناسی از یادگیری، فزون خواهی جنسی تا ترک اعتیاد
۱۵ روش مفید برای درمان افسردگی همسر
اقدامات بالینی در سلامت روان
درمان به وسیله مدل سیستم درون خانوادگی IFS
۸ عامل جلوگیری از خواب نامناسب و کابوس
اقدامات درمانی قابل دستیابی برای نوجوانان
اقدامات درمانی متنوعی برای کمک به نوجوانان وجود دارد که بر اساس شدت مشکل شامل موارد زیر می باشد:


کتاب های خود راهنمایی
بیمارستان های روان پزشکی
فرد درمانی
گروه درمانی
ارزیابی روان شناختی
برنامه ۱۲ مرحله ای
انواع برنامه های روان درمانی برای نوجوانان
انواع مختلفی از روش های درمانی در دسترس نوجوانان قرار دارند. برخی از رایج ترین آنها عبارتند از:


تمرکزهای بالقوه اقدام بالینی
اقدام بالینی بر روی زمینه های مختلفی می تواند تمرکز کند که شامل موارد زیر می باشند:


درمان شناختی – رفتاری[block]5[/block] (CBT):
که بر روی کمک به نوجوانان متمرکز است تا الگوهای تفکر منفی و مضر آنها به الگوهای تفکر مثبتی تبدیل شد.


CBT برای نوجوانان دچار شده به افسردگی و اضطراب بسیار مناسب می باشد.


درمان رفتاری – مناظره ای[block]6[/block] (DBT):
که به نوجوانان کمک می کند مسولیت رفتارها و مشکلات خودشان را بر عهده بگیرند. DBT به طور خاص برای نوجوانانی مفید است که دارای اختلال شخصیتی حدی هستند یا افرادی که دارای تفکرات خودکشی یا رفتار خود آسیب زن هستند.


خانواده درمانی:
که به کل اعضای خانواده کمک می کند تا نحوه حمایت از نوجوان را یاد بگیرند و رفتارهای مشکل زای وی را متوقف کنند.


گروه درمانی:
که به نوجوان کمک می کند تا نحوه مقابله را در مجموعه اجتماعی تر یاد بگیرد.


درمان میان فردی:
که بر روی نحوه تاثیر اتفاقات زندگی بر روی عواطف نوجوان متمرکز است و تلاش می کند تا مشکلات موجود در رابطه را رفع کند.


روان درمانی روان کاوی:
که شامل برون سازی چالش های درونی نوجوان شما می باشد که منجر به ایجاد مشکلاتی برای وی می شود و منجر به تحریک رفتار یا تفکرات وی می شود.


[۱] Cognitive – behavioral therapy


[۲] Dialectical behavior therapy


حل کردن یک مشکل خاص
افزایش ظرفیت نوجوان شما برای مقابله با رفتارها، تفکرات و / یا احساساتی که منجر به ایجاد مشکلات وی شده است.
پیشگیری از یک مشکل خاص
کمک به نوجوان شما برای به دست آوردن توازن روانی، آرامش و خوشحالی در زندگی خودش به منظور مقابله با شرایط موجود
منبع :اقدامات بالینی در سلامت روان- مرکز مشاوره