گروه های همکار گروهی از دوستان هستند که همه در همان سن هستند.


داشتن یک گروه از دوستان بخش مهمی از داشتن یک نوجوان است. این است که چگونه نوجوانان یاد می گیرند در جهان گروه سنی خود زندگی کنند و به تدریج مستقل شوند.


برای والدین مهم است که ارزش گروه های همسالان را برای جوانان درک کنید.


گروه های همکار می توانند تاثیر مثبتی بر زندگی نوجوان شما داشته باشند. آنها همچنین می توانند برای والدین یک چالش باشند.


گروه های همکار – مثبت
برخی از چیزهای مثبت که گروه های همکار شما نوجوان را به شما پیشنهاد می کنند عبارتند از:


احساس تعلق و حس اعتماد به نفس
جایی که در آن جا قرار بگیرد، وقتی که آنها مثل بچه ها و بزرگسالان احساس نمی کنند
افزایش اعتماد به نفس، زیرا آنها توسط گروه پذیرفته می شوند
احساس امنیت و درک دیگران که در حال تجربه یکسان هستند
یک مکان امن برای آزمون ارزش ها و ایده ها
کمک به حرکت به سمت استقلال
تمرین همراه با دیگران
راه های دیدار با افراد جدید
دوستی
تمرین در یادگیری دادن و گرفتن
نفوذ در تصمیم گیری در مورد زندگی خود.
فشار گروه دوستان و همسالان در دوره نوجوانی 13-19 سالگی
گروه های همکار و والدین
برخی از مشکلات که گروه های همسالان ممکن است به والدین ارائه دهند عبارتند از:


ساعت های طولانی در تلفن یا رسانه های اجتماعی


خانه ای که با نوجوانان سر و کار دارد


اختلال در “قوانین خانه” – اعضای گروه همسالان می توانند کارهایی را انجام دهند که در خانه شما غیر قابل قبول هستند، مانند:


دود،
فحش دادن،
نوشیدن الکل
سرقت چیزهای جزئی
رفتارهای جدی مانند سرقت و مصرف مواد مخدر.
پیشنهادات برای والدین
برخی از پیشنهادات عملی برای مقابله با گروه همسالان دوره نوجوانی ۱۳-۱۹ سالگی شامل موارد زیر است:


با توجه به استفاده از تلفن و اینترنت، مانند تنظیم محدودیت زمانی، بهترین راه حل برای خانواده تان را بیاموزید.


قوانین خانه را تنظیم کنید، اما سعی کنید نور و طنز آمیز در مورد آن باشد. در صورت امکان مذاکره کنید


در صورت لزوم، با تغییر استفاده از اتاق خود سعی کنید حریم خصوصی و فضای خود را برای نوجوان و دوستان خود فراهم کنید.


غذای ارزان قیمت را در دسترس داشته باشید، برای مثال، میوه در فصل، غلات صبحانه و نان.


در مورد اینکه چه فیلم هایی اجازه می شود در منزل شما تماشا شود روشن شود.


در صورت لزوم قوانین را در مورد مصرف الکل تنظیم کنید یا کابینه مشروب را قفل کنید.


با نوجوان و شریک زندگی خود در مورد ارزش های خود در فعالیت های جنسی و در مورد آنچه که در خانه می خواهید اجازه دهید، صحبت کنید.


وقتی پدر و مادر تصدیق نمیکنند
شما ممکن است در مورد انتخاب پسرت یا دختر خود از گروه همکارتان راحت نباشید. این ممکن است به دلیل رفتار آنها یا به علت برخی از خطرهای جدی (مانند اعضای گروه همکار با استفاده از الکل یا داروهای دیگر، پریدن از مدرسه، سرقت و یا خرابکاری).
منبع :فشار گروه دوستان و همسالان در دوره نوجوانی ۱۳-۱۹ سالگی- مشاورانه