تالار روانشناسی و مشاوره آنلاین ازدواج، خانواده، تحصیلی همیاری
زمان کنونی:  مهمان عزیز خوش‌آمدید. (ورودعضــویت)
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی    پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی    پرسشنامه فرسودگی تحصیلیپرسشنامه فرسودگی تحصیلی زمان کنونی: 
کاربران در حال بازدید این موضوع: برای دسترسی به این بخش باید ورود کنید
نویسنده:محمد رضا عباسی
آخرین ارسال:admin
پاسخ ها 13

صفحه‌ها (2): صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

حالت موضوعی | حالت خطی
 1. ارسال:11#
  admin آواتار ها
  نقل قول نوشته اصلی توسط ehsan90 نمایش پست ها
  سلام دکتر لطفا روش نمره دهی را هم به اشتراک بگذارید.اگر مقدور است ان را برای بنده ایمیل بفرمایید.به قول دوستمون مورد اورژانسی .با تشکر
  سلام

  پیوست موجود در ارسال شماره دو رو دریافت کنید.
  از امام علی علیه السّلام پرسيدند «خير» چيست؟ فرمود:

  خوبى آن نيست كه مال و فرزندت بسيار شود، بلكه خير آن است كه دانش تو فراوان و بردبارى تو بزرگ و گران مقدار باشد و در پرستش پروردگار در ميان مردم سرفراز باشى، پس اگر كار نيكى انجام دهى شكر خدا به جاى آورى، و اگر بد كردى از خدا آمرزش خواهى. در دنيا جز براى دو كس خير نيست: يكى گناهكارى كه با توبه جبران كند، و ديگر نيكوكارى كه در كارهاى نيكو شتاب ورزد.


  نهج البلاغه، حکمت 94
  پاسخ با نقل و قول

 2. ارسال:12#
  با عرض سلام و تشكر از شما و سايت خيلي خوبتان
  مي خواستم در صورت امكان پرسشنامه مقیاس اهمال کاری تحصیلی "Academic Procrastination Scale" سولومون و راثبلوم (1984) را نيز كه شامل 27 سوال است به همراه كليد و توضيحات مربوطه براي من و ديگر بازديدكنندگان سايتتان بفرستيد. با تشكر مجدد
  پاسخ با نقل و قول

 3. ارسال:13#
  admin آواتار ها
  تازه ترین توضیحات مربوط به پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان

  پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش نسخه دانشجویان
  Maslach burnout inventory student survey


  این پرسشنامه سه حیطه فرسودگی تحصیلی یعنی خستگی تحصیلی، بی علاقگی(تردید، بدبینی) تحصیلی، و ناکارآمدی تحصیلی را می‌سنجد. مقیاس فرسودگی تحصیلی دانشجویان اصلاح­شده مقیاس عمومی فرسودگی مسلش (MBI-GS) می­باشد که توسط شائوفلی و همکاران(1996) ساخته شده است،(شائوفلی و همکاران، 2002). پرسشنامه مذکور 15 ماده دارد. البته مقیاس در اصل شانزده ماده داشته که یکی از ماده­های آن به پیشنهاد شاته[1] و همکاران (2000) حذف شده است شیوه. نمره­گذاری پرسشنامه، از طریق مقیاس لیکرت هفت درجه­ای از هرگز(0) تا همیشه(6) می­باشد. خستگی تحصیلی 5 ماده (مطالب درسی خسته کننده هستند)، بی علاقگی تحصیلی 4 ماده ( احساس می‌کنم نسبت به مطالب درسی علاقه ‌ای ندارم) و ناکارآمدی تحصیلی 6 ماده (احساس می‌کنم نمی‌توانم از عهده مشکلات درسی بربیایم) دارد. پایایی پرسشنامه را سازندگان آن به ترتیب 70/، 82/، و 75/ برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی محاسبه کرده اند. اعتبار پرسشنامه را محققان با روش تحلیل عامل تاییدی محاسبه شده که شاخص‌های برازندگی تطبیق، شاخص برازندگی افزایشی و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب مطلوب گزارش کرده اند. نعامی ( 1388) پایایی این پرسشنامه را برای خستگی تحصیلی 79/ ، برای بی علاقگی تحصیلی 82/ و برای ناکارآمدی تحصیلی 75/ محاسبه کرده است. وی ضرایب اعتبار این پرسشنامه را از طریق همبسته کردن آن با پرسشنامه فشارزاهای دانشجویی (پولادی ری شهری، 1374) به دست آورده است که به ترتیب برابر38/، 42/، 45/ محاسبه شده که در سطح 001/ < P معنی دار است. در پژوهش عزیزی ابرقوئی (1389) آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 85/ و برای حیطه‌های خستگی هیجانی، بدبینی و ناکارآمدی درسی به ترتیب 77/ ، 82/ ، و 66/ به دست آمد. پژوهش رستمی، عابدی و شائوفلی(1390) بر روی 238 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه اصفهان که به شيوه نمونه ‌ گيری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، اجرا شد. داده ها به کمک روش ‌ های آمار توصيفی و رسم نمودار ارايه شدند واز توزيع نرمال برخوردار بودند. نمره ‌ های خام به دست آمده به نمره ‌ های Z و T و رتبه درصدی تبديل شد و جداول هنجار برای خرده مقياس های فرسودگی تحصيلی به طور جداگانه محاسبه شد. به منظور تعيين پايايی اين ابزار از دو روش همسانی درونی و باز آزمايی استفاده شد. ضريب آلفای کرونباخ برای خرده مقياس ‌های خستگی عاطفی 88/0، شک و ترديد 90/0 و خودکارآمدی 84/0 به دست آمد، که نشان از پايايی مناسب اين ابزار داشت. ضريب آلفای به دست آمده در روش بازآزمايی برای خرده مقياس های خستگی عاطفی 89/0، شک وترديد 84/0 وخودکارآمدی 67/0 به دست آمد. روايی عاملی آزمون نيز به روش تحليل عوامل و چرخش واريمکس نيز محاسبه شد. برای محاسبه روايی همگرا و واگرا نيز به ترتيب از پرسشنامه افسردگی دانشجويان و مقياس محقق ساخته علاقه به رشته تحصيلی استفاده شد. ضريب آلفای به دست آمده برای روايی واگرا برای خرده مقياس ‌ های خستگی عاطفی، شک و ترديد و خودکارآمدی به ترتيب 21/0-، 53/0- و 32/0- به دست آمد. همچنين، روايی همگرا برای خرده مقياس ‌ های خستگی عاطفی، شک وترديد وخودکارآمدی به ترتيب 74/0/0 و 50/0 به دست آمد. هاشمی شیخ شبانی، بذرافکن، و عزیزی(1392) به بررسی ويژگي هاي روان سنجي پرسشنامه فرسودگي تحصيلي مسلش (MBI-SS) در دانشجويان دختر داراي مدرك كارشناسي ارشد پرداختند. به منظور تكميل پرسشنامه فرسودگي تحصيلي، با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، 124 دانشجوي دختر كارشناسي ارشد شركت كردند. تحليل مولفه هاي اصلي سه عامل (بدبيني، خستگي هيجاني و ناكارآمدي) نشان داد كه در مجموع 70/53 درصد واريانس مقياس را تبيين كردند. همچنين نتايج نشان داد كه بر اساس تحليل ساختار عامل تاييدي، هر دو مدل سه عاملي مبتني بر يافته هاي تحليل مولفه هاي اصلي و مبتني بر يافته هاي سازنده اصلي، نسبت به مدل يك عاملي برازش بيشتري با داده ها داشت. نتايج به دست آمده درباره همساني دروني كل مقياس و عامل هاي آن بيان كننده پايايي مقبول مقياس بود. همبستگي بين هر يك از ماده هاي مقياس با نمره كل از 33/0 تا 75/0 متغير و معنادار بود. همبستگي بين مقياس فرسودگي تحصيلي و ابعاد آن با كيفيت تجارب يادگيري و خودكارآمدي معنادار بودند. با توجه به روايي و پايايي مقياس فرسودگي تحصيلي مي توان از اين مقياس براي سنجش فرسودگي تحصيلي استفاده كرد.

  نکته: این پرسشنامه در برخی مقالات و پایان نامه ها به نام برسو(breso) ثبت شده که درست نیست.

  [1] . Schutte
  از امام علی علیه السّلام پرسيدند «خير» چيست؟ فرمود:

  خوبى آن نيست كه مال و فرزندت بسيار شود، بلكه خير آن است كه دانش تو فراوان و بردبارى تو بزرگ و گران مقدار باشد و در پرستش پروردگار در ميان مردم سرفراز باشى، پس اگر كار نيكى انجام دهى شكر خدا به جاى آورى، و اگر بد كردى از خدا آمرزش خواهى. در دنيا جز براى دو كس خير نيست: يكى گناهكارى كه با توبه جبران كند، و ديگر نيكوكارى كه در كارهاى نيكو شتاب ورزد.


  نهج البلاغه، حکمت 94
  پاسخ با نقل و قول

 4. پرسشنامه فرسودگی تحصیلی  سپاس شده توسط niloofarabi

صفحه‌ها (2): صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

کاربران دعوت شده

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •