عادات مطالعاتی خوب

داشتن عادات مطالعاتی خوب نه تنها در درس و دانشگاه بلکه در زندگی شغلی و شخصی به شما کمک خواهد کرد. در اینجا روی پنج راهبرد مهم موفقیت تمرکز می کنیم.


1- مدیریت زمان
2- محیط مطالعه
3- اثر بخشی خواندن
4- ابراز وجود در کلاس
5- آماده شدن برای امتحانبرای وقتتان برنامه ریزی و مدیریت موثری داشته باشید:

یادگیری زمان می برد. اگر مدیر زمان خوبی باشید می توانید از وقت خود بهترین استفاده را داشته باشید. اگر وقتتان را خیلی تلف کنید ،شب امتحان آمادگی نخواهید داشت. ولی اگر وقتتان را خوب اداره کنید، شب قبل از امتحان و در هر ضرب العجل دیگری می توانید استراحت کنید. مدیریت زمان به شما کمک می کنید پربارتر شوید و استرس کمتری داشته باشید و بین کار و تفریح تعادل ایجاد کنید.
در هر هفته 168 ساعت وقت دارید. دانشجویان ، این 168 ساعت را به شیوه های متفاوتی می گذرانند.یک دانشجوی معمولی 50 ساعت آن را صرف خوابیدن می کند. 12 تا 20 ساعت آن را نیز صرف حضور در کلاس می کند. 11 ساعت هفته نیز صرف غذا خوردن می شود. ساعات باقی مانده را نیز صرف مطالعه ،کار و انجام مسئولیت های خانوادگی و تفریح میکند.
بد نیست برای هر ترک خود، تقویمی تهیه کرده و در آن تاریخ امتحانات ترم تان را یادداشت کنیدو بسیاری از دانشجویان از این که یک تقویم هفتگی تهیه کنند تا ببینند وقت شان را چطور می گذرانند ، سود خواهند برد. دانشجویانی که معمولا نمره الف می گیرند، در ازای هر ساعتی که در کلاس می گذرانند 2 تا 3 ساعت از وقت خود را صرف مطالعه خارج کلاس می کنند. مثلا اگر هفته ای 15 ساعت کلاس دارید و می خواهید نمره الف بگیرید،راهش این است که هفته ای 45 تا 30 ساعت مطالعه خارج از کلاس داشته باشید.

یکی از راهبردهای خوب مدیریت زمان این است که هر درسی را در جلسلت فاصله دار مطالعه کنید و مطالعه آن درس را به یک یا دو جلسه مطالعه فشرده پیش از امتحان موکول نکنید. در یک برنامه هفتگی ، در طول شش روز از هفت روز هفته ، روزی یک ساعت را به مطالعه یک کتاب (مثلا روانشناسی عمومی) و یادداشت های کلاسی تان اختصاص بدهید.در نتیجه وقتی زمان امتحان می رسد،آمادگی بیشتری خواهید داشت و مجبور نیستید با عجله درس بخوانید.
البته بهتر است نه تنها برای ترم بلکه برای فردای خود هم برنامه داشته باشید. مدیران بزرگ زمان ، مهمترین کارهای هر روزشان را مشخص می کنند و به آن وقت کافی اختصاص می دهند. برای مشخص کردن مهمترین کارها باید اولویت ها را مشخص کنید. یک راه مشخص کردن اولویت ها نیز تهیه یک فهرست کاری مدبرانه است. هر شب برای روز بعدتان یک فعرست کاری تهیه کنید یا حداقل این کار را در ابتدای هر روز انجام بدهید.

یک نمونه از فهرست کارها :