سلام

در مشاوره، بعضا مواردی پیش می آید که پاسخگویی به مُراجع، نیازمند دانستن مسائل شرعی پیرامون مشکل فرد می باشد. از این دست مسائل کم نیستند، و بنابراین روانشناسان و مشاوران باید آگاهی خود از مسائل شرعی پیرامون سوالات و مشکلات مراجعان را افزایش بدهند.

در این انجمن، ان شا الله به مرور زمان، برخی از این مسائل، به همراه احکام فقهی آنها قرار داده خواهد شد.