سلام

ما قبلا هم درباره مشاوره خصوصی تذکراتی داده بودیم و حتما اعضای محترم همیاری خاطرشان هست.

اما لازم می بینم مجددا نکاتی را تکرار کنم.

مشاوره خصوصی در تالار همیاری مورد تایید ما نیست.

هر یک از اعضای محترم تالار که درخواست مشاوره دارند، برای مسائل خود تاپیک بزنند.

آفات مشاوره خصوصی:

1. ایجاد وابستگی های نادرست که بارها تذکر داده شده

2. عدم امکان نظارت درست بر مشاوره ها

3. دریافت کمک از افراد غیرمتخصص

4. دلسرد شدن و گرفته شدن وقت مشورت دهندگان(در صورت دریافت مشاوره از افراد متخصص)

و ...

بنابراین، هر یک از اعضا که نیاز به دریافت مشاوره دارند، برای مشکل خود تاپیک بزنند.

اگر می خواهند فرد یا افراد خاصی به تاپیکشان سر بزنند، از گزینه دعوت به موضوعات استفاده کنند.

اگر کاربری( در هر سمتی) به شما پیشنهاد داد مشاوره خصوصی با وی را در پیش بگیرید، به مدیران کل گزارش بدهید. دلیلی برای مشاوره خصوصی وجود ندارد.

موفق باشید.