انتخاب خویش قبل از انتخاب همسر: نقش ثبات شخصیت و اهداف در انتخاب شریک زندگی

مشکل اصلی خیلی از دختر خانم ها و آقا پسرها آن است که قبل از انتخاب همسر، خودشان را انتخاب نکرده اند.

انتخاب خویش؛ یعنی انتخاب هدف زندگی؛ یعنی انتخاب مسیر زندگی؛ یعنی انتخاب آن چه، بهانه ی نفس کشیدن ما است. چه پسر و چه دختر، باید کسی را برای زندگی انتخاب کنند که در زندگی، به دنبال همان چیزی بگردد که خودش به دنبال آن می گردد؛ در زندگی چیزهایی برایش مهم باشد که برای خودش اهمیت دارد.

برای مشاوره ی ازدواج می آید و می گوید: کسی به خواستگاری من آمده؛ شغلش فلان و خانواده اش این چنین و تیپ و ترکیبش آن چنان و عقایدش این و آن. منتظر است که من هم نظر خودم را بگویم. من هم میگویم خودت چگونه هستی و دنبال چه می گردی؟ اگر معنویت جزو زندگی او هست، تو هم این گونه ای؟ اگر کار فرهنگی ارز دغدغه های اصلی زندگی او است، تو هم این چنینی؟ اگر پول، حرف اول و آخر را در زندگی او می زند، در زندگی تو چه چیزی حرف اول و آخر را می زند؟ اگر جلب نظر مردم در زندگی، رکن زندگی اوست، رکن زندگی تو هم هست؟ و...

بنده بارها از افراد مختلف این سؤال را پرسیده ام که « دل خوشی» شما در زندگی چیست؟ بهانه ی نفس کشیدن شما در این دنیا چیست؟ اگر به شما بگویند که یک ساعت دیگر از این دنیا می روید، از اینکه به کجا نرسیده اید ناراحت می شوید؟ برای این که این پرسش ها کمی ملموس تر شود، دو مشخصه برای دل خوشی یا همان « هدف» بیان می کنم. هدف زندگی آن چیزی است که زندگی انسان را تفسیر و مدیریت می کند. « تفسیر می کند» یعنی این که انسان به امید داشتن یا به دست آوردن آن زندگی می کند. « مدیریت می کند» یعنی این که انسان برنامه های زندگی خود را به گونه ای می چیند که به آن برسد و اگر آن را دارد از دست ندهد. کسی تمام دل خوشی اش پول است. وقتی به او می گویی: « چرا به فامیلت سر نمی زنی؟»، می گوید: « مگر در صله ی ارحام پول هم هست؟» این فرد وقتی پول دارد، امید به زنده بودن دارد؛ اما وقتی احساس فقر می کند، علاقه ای به ادامه ی زندگی ندارد.

وقتی که خوب این پرسش را برای مخاطبان باز کرده ام معلوم شده که بسیاری از آن ها دل خوشی و هدف مشخصی برای زندگی ندارند، به شدت « اکنون زده» هستند و امروز را به امید فردا طی می کنند.

قبل از این که درباره ی شریک زندگی ات فکر کنی، باید ببینی در زندگی دنبال چه چیزی هستی و به کجا می خواهی برسی، دل خوشی ات چیست؟ چه هدفی در زندگی داری، تا بتوانی کسی را انتخاب کنی که او هم با تو در هدف و دل خوشی ات اشتراک داشته باشد.

دختر و پسری با هم ازدواج کرده اند. یکی از آنها در زندگی به چیزی جز حرف مردم نمی اندیشد. دل خوشی اصلی او در زندگی جلب توجه و نظر مردم است. اگر جایگاه خود را در میان مردم از دست بدهد، به شدت به هم می ریزد. در زندگی دیگری، مردم در حاشیه قرار دارند و دل خوشی اش جلب رضایت خدا است. امشب یکی از اقوام عروسی دارد. عروسی شان گناه آلود است. یکی می گوید باید رفت، چرا که نمی شود با مردم مخالفت کرد و دیگری می گوید نباید رفت؛ زیرا خدا به چنین مجلسی راضی نیست. یکی می گوید یک شب هزار شب نمی شود، دیگری می گوید برای یک شب هم حاضر نیستم گناه کنم. یکی می گوید به عروسی نرفتن همان و نیش و کنایه های فامیل همان، دیگری می گوید رفتن همان و به گناه آلوده شدن همان. از آنجا که دلخوشی و هدف این دو تفاوت زیادی با هم دارد، به این راحتی نمی توانند در کنار هم زندگی کنند. این دو، باید مساله خود را پیش از ازدواج حل می کردند؛ یعنی باید به این تفاوت فکر می کردند و پی می بردند و تصمیم خود را بر اساس آن می گرفتند.

بسیاری از ما بالاخره در طول زندگی هدفی برای زندگی مان پیدا می کنیم؛ اما اگر یافتن این هدف پس از ازدواج اتفاق بیفتند، خطرناک است؛ زیرا امکان دارد همسر ما که حالا شریک زندگی مان شده، این هدف را به عنوان دل خوشی خود در زندگی انتخاب نکرده باشد.

بنا بر آنچه گفته شد، رسیدن به مرحله ای از ثبات شخصیّت برای ازدواج، لازم و ضروری است. کسی که هنوز هدف ثابت برای زندگی خود انتخاب نکرده، به ثبات شخصیت نرسیده؛ به همین دلیل نمی تواند در ازدواج تصمیم محکم و قابل اعتمادی بگیرد. چقدر اشتباه می کنند کسانی که با قانون «باری به هر جهت» به سراغ ازدواج می روند و هدف زندگی را بیش از آنکه یک مساله کاربردی بدانند، مساله تئوری دانسته و میان آن و ازدواج و زندگی مشترک ارتباطی نمی بینند!

کمی درباره مشکلاتی که در زندگی های اطراف خود می بینید تامّل کنید. آیا تعداد قابل توجّهی از این مشکلات ریشه در تفاوت میان دغدغه های زن و شوهر ندارد؟ اگر اندکی به حقیقت زندگی مشترک که همراهی در مسیر زندگی است توجّه کنیم، خواهیم پذیرفت که «انتخاب خویش» تا چه اندازه در «انتخاب همسر» تاثیرگذار است.

منبع: نیمه دیگرم، مهارت های انتخاب همسر، محسن عباسی ولدی، جلد 1

اختصاصی همیاری