سلام

اخیرا مشاهده شده که در تاپیکهای مشاوره ای، مشاوره به محل بحث تبدیل شده و برخی از اعضا بدون توجه به اینکه مراجع برای چه مساله خود را مطرح کرده، به بحث با او یا بحث با دیگران می پردازند.

دوستان عزیز، هرگونه بحثی را در انجمن بحث و مناظره می توانید مطرح نمایید.

ایجاد و تداوم بحث در تاپیکهای مشاوره خلافف قوانین تالار همیاری است.